ŽIVÉ VYSIELANIEUtorok a Piatok o 18:00
Nedeľu o 09:30 hod

ROZPIS BOHOSLUŽIEB

23. - 29. Novembra 2020

Farský kostol SOBRANCE
Pondelok                           17:30
Utorok                                18:00
Streda                                 18:00
Štvrtok                               07:00
Piatok                                 18:00

Sobota                                18:00
Nedeľa                  07:30 a 09:30
Kaplnka KÚPELE
Pondelok                           16:00
Streda                                 16:00
Piatok  
                              16:00
Sobota                                16:00
Nedeľa                               10:45
Filiálka OSTROV
Utorok                               17:00
Piatok                                17:00
Sobota                           
   17:00
Nedeľa                              08:00
 
KOMPLETNÉ OZNAMY

 

Milí oltárni spolubratia, drahí veriaci,

nikto z nás si nepomyslel, že takto budeme prežívať pôstne obdobie, nútení  zostať doma. Nikomu z nás by ani na okamih nenapadlo, že kostoly budú aj na Veľkú noc zatvorené a bez účasti našich veriacich budeme slúžiť sv. omše.

Nevieme, čo nás ešte čaká, ani ako dlho potrvá zápas o skrotenie tohto zákerného a očami neviditeľného záškodníka, ktorý ruinuje zdravie a životy ľudí, zvlášť tých najslabších a najzraniteľnejších, ktorým sme zaviazaní svojou úctou, láskou, starostlivosťou a musíme si ich osobitne chrániť – veď sú to naši rodičia, starí rodičia, príbuzní a priatelia.

Mnohí hovoria, a s tým plne súhlasím, že je to čas, ktorý preveruje naše charaktery a naše vzťahy. Poviem otvorene, je to tvrdá skúška, test, aký tu doteraz nebol. Po tieto dni vďaka spravodajstvu médií môžeme vidieť ako na celom svete pribúda infikovaných a ťažko chorých na prístrojoch, ako sú vyčerpaní lekári, zdravotníci, ošetrujúci a mnoho ďalších v rôznych službách. Vnímame bolesť a slzy ľudí, ktorí prišli o svojich drahých. S dojatím pozorujeme toľko obetavosti, dobrovoľníctva, nezištnej pomoci, spolupatričnosti, zomknutia a povzbudenia, že to spolu zvládneme. Tieto skutočné obrazy zo sveta vyzývajú každého z nás prehĺbiť vzťahy priateľstva, obetavej spolupráce a štedrej pomoci a blízkosti. Je to skutočne čas pre svedectvo našej kňazskej viery a lásky.

Čítať ďalej...

 Patrón šoférov, cestujúcich, pútnikov, pilotov, lodníkov, taxikárov, námorníkov, pltníkov, cestovateľov, horských ciest, športovcov; pred búrkou, epidémiou, pred náhlou smrťou

        Sv.Krištof patrí medzi veľmi známych a populárnych svätých. Patrí k tzv. Štrnástim pomocníkom v núdzi. Podľa legendy bol synom pohanského kráľa v Kanaáne . Kráľova manželka bola kresťankou. Vďaka jej modlitbám sa im narodil syn okolo r.250, ktorého pohanský kráľ nazval Offerus (Offro, Adokimus alebo Reprebus) a zasvätil ho pohanským bohom Apollovi a Machmetovi. Offerus sa vyznačoval veľkou silou a obrovskou postavou. Keď dospel, chcel slúžiť len tomu najmocnejšiemu, koho stretne. Slúžil teda mocnému kráľovi a potom aj satanovi. Zistil však, že aj satan sa trasie pred krížom. Hľadal teda ďalej a našiel istého pustovníka (Babylasa), ktorý mu povedal o Bohu a naučil ho základným pravdám viery. Krištof sa dal pokrstiť. Ako svoju úlohu a Božiu vôľu pre seba považoval pomáhať ľuďom dostať sa na druhý breh prudkej rieky. Jeden deň sa stalo, že prišlo dieťa, ktoré chcelo ísť na druhý breh. Krištof ho vzal na plecia a niesol. Dieťa však bolo každým krokom ťažšie a ťažšie. Krištofovi sa zdalo, akoby niesol celý svet na svojich ramenách. Dieťa sa mu predstavilo ako Spasiteľ celého sveta, že niesol váhu celého sveta na svojich pleciach a toho „kto stvoril celý svet na svojich pleciach“, a kázalo mu, aby zapichol svoju palicu do zeme na brehu rieky. Krištof tak urobil a do druhého dňa palica zapustila korene a vyrástla z nej nádherná palma ovešaná ďatľovými plodmi. Veľa ľudí sa vďaka tomuto zázraku obrátilo. Krištof kázal kresťanské učenie  v mestách Lýkie s nesmiernym úspechom. Tamojší kráľ sa na to nahneval, nechal Krištofa zavrieť do väzenia za cisára Décia . Dve ženy, ktoré poslali, aby ho vo väzení zviedli, sám obrátil na kresťanstvo. Krištofa veľmi bili železnými palicami, triafali šípmi, z ktorých jeden zranil kráľovi oko vyliečené neskôr Krištofovou krvou. Napokon ho sťali.

Čítať ďalej...

Pozývame chlapcov od 18 rokov, ktorí sa rozhodujú o svojom ďalšom duchovnom živote, na polročný duchovný a formačný pobyt do komunity otcov rogacionistov v Ríme počas roka, aby sa rozhodli, či cesta zasvätenia života je pre nich tá správna. Kongregácia sa venuje mladým mužom, ktorí v sebe cítia vnú­torný hlas pre kňazské alebo rehoľné povolanie. Náklady na pobyt hradia otcovia rogacionisti. Za pomoci kňazov (aj slovenských) sa budeš môcť rozhodnúť o svojom ďalšom duchovnom smerovaní. Zašli svoj životopis a následne ťa pozveme na stretnutie:

Centrum pre duchovné povolanie, RKFÚ sv. Mikulá­ša,                                                      
Hlavná 81, 080 01 Prešov                                                                                                                  
konkatedralapo@gmail.com, tel. 0911/487341.

 Predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský poskytol rozhovor portálu Webnoviny.sk. Vyjadruje sa v ňom k téme emeritného trnavského arcibiskupa Mons. Róberta Bezáka. Pri tejto príležitosti prinášame rozhovor v plnom znení.

.- V posledných dňoch sa veľa hovorilo o prijatí Róberta Bezáka u Svätého Otca Františka. Vedeli ste o tom, že kardinál Vlk pripravuje túto audienciu?

Nie, nevedel som o tom.

- A čo na to hovoríte? Boli ste prekvapený? Rozhnevalo vás to?

Nepovedal by som pravdu, keby som tvrdil, že táto audiencia nebola prekvapením. Bola. Pre nás všetkých. Nevedel som, že to pán kardinál pripravuje. Bol som tou správou skutočne prekvapený. Nahnevaný však nie. Nemám dôvod sa hnevať, že pápež prijal Mons. Bezáka.

Čítať ďalej...


S kresťanskou nádejou vo vzkriesenie oznamujeme,
že dňa 14. augusta 2014 v Sobranciach
v predvečer slávnosti Nanebovzatia Panny Márie zaopatrená sviatosťami
zomrela naša prvá kostolníčka

 Ľudmila PETROVÁ rod. VALENTOVÁ

Čítať ďalej...


Ex. Mons. Zygmunt Zimowski,
predseda Pápežskej rady pre pastoráciu zdravotníckych pracovníkov vo Vatikáne navštívil v pondelok 09.06.2014 našu farnosť sv. Vavrinca.

Vzácnu návštevu sprevádzal prof. Ján Ďačok SJ, rodák z filiálnej obce Horňa a P.Jozef Mydla SJ. Súčasťou programu jeho návštevy v našej farnosti bola prehliadka kaplnky sv. Petra a Pavla v Sobraneckých Kúpeľoch a potom slávil svätú omšu v našom farskom kostole.

V slávnostnej homílii sa prihovoril aj prvoprijímajúcim deťom a birmovancom, ktorí v uplynulých dňoch prijali tieto sviatosti, aby Ježiš Kristus bol pre ich ďalší život svetlom viery. Zdôraznil, že svätodušným pondelkom sa končí veľkonočné obdobie, ktoré bolo tohto roku veľmi významné pre celú Cirkev, pretože boli vyhlásení za svätých dvaja významní svätci Ján XXIII. a Ján Pavol II.

Čítať ďalej...

Na Slovensku sa bude odteraz sláviť nový sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza. Veriaci ho budú sláviť každý rok vo štvrtok po Zoslaní Ducha Svätého. V tomto roku sviatok pripadá na 12. júna. O zavedení sviatku rozhodla Konferencia biskupov Slovenska, ich rozhodnutie potvrdila koncom minulého roka dekrétom (11. 10. 2013) Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí.

Nový sviatok nie je prikázaný. Má stupeň slávenia sviatok (stupne sú - ľubovoľná spomienka, spomienka, sviatok, slávnosť). Liturgické texty pre svätú omšu a liturgiu hodín vydal Spolok svätého Vojtecha a je možné si ich zakúpiť v predajniach SSV.

Čítať ďalej...

 Milovaní bratia a sestry,

v sobotu, 5. apríla Aliancia za rodinu, ktorá je iniciatívou viac ako 80 prorodinných organizácii, začala zbierať podpisy pod petíciu prezidentovi na vypísanie referenda o ochrane rodiny. V piatok, 11. apríla sa Konferencia biskupov Slovenska obrátila s výzvou na všetkých veriacich a ľudí dobrej vôle, aby sme podporili tak petíciu, ako aj samotné referendum. K tomu nás vyzval aj náš diecézny biskup na Zelený štvrtok v katedrále. Na Nedeľu Božieho milosrdenstva, keď budú v Ríme svätorečení blahoslavený Ján XXIII. a blahoslavený Ján Pavol II., ktorý bol veľkým šíriteľom kultúry života, začneme zbierať podpisy aj v našej farnosti. Budete mať na to príležitosť hneď tu, pred kostolom. Okrem toho Vás prosím, aby ste sa sami aktívne zapojili do zberu: vypýtajte si od dobrovoľníka petičný hárok, oslovte ľudí vo svojom okolí, ktorí tu nie sú s nami, vysvetlite im, o čo ide a požiadajte ich o podporu petície.

Čítať ďalej...

Hlasovanie o najlepší návrh sochy Sedembolestnej Panny Márie vyhral model č.3 so 16 hlasmi - autor Martin Hudaček z Telgártu (model na fotografiách).
Peter Králik z Michaloviec mal 10 hlasov so sochou č.1 a 6. Model č.2 a 4 získali 0 hlasov, č.5 - 2 hlasy a model č. 10. - 1 hlas od majstra Hofera z N.Rybnice

Rím, 14.3.2013 (ZENIT-Britta Dörre) 015 662 – Včera večer o 20.12 hodine vystúpil novozvolený pápež František v bielej sutane s jednoduchým krížom na hrudi po prvý raz na verejnosť. Úsmevne povedal, že kolégium kardinálov zvolilo pápeža, ktorý prichádza z konca sveta. Jednoduchým „Dobrý večer“ pozdravil tisíce veriacich na Námestí sv. Petra a veriacich na celom svete. Po tom, co sa najprv pomodlil „Otčenáš“ a „Zdravas Mária“ poprosil veriacich, aby sa za neho pomodlili. Následne sa hlboko sklonil na balkóne požehnávania. A potom pápež František, ktorý sa označil za biskupa Ríma, udelil požehnanie „Urbi et orbi“. Prvý pápež z Južnej Ameriky v pozdravnom príhovore zvlášť zdôraznil aspekt bratstva a modlitby za seba navzájom.

Čítať ďalej...

Rím 12. februára (RV) - Na rozhodnutie Svätého Otca vzdat sa úradu prof.
Miroslav Adam OP, rektor Pápežskej univerzity sv. Tomáša Akvinského v Ríme,
kde vyucuje kánonické právo. Pre Slovenskú redakciu Vatikánskeho rozhlasu
najskôr komentoval túto udalost.

Čítať ďalej...

"Najdrahší bratia,

pozval som vás na toto konzistórium nie iba z dôvodu troch procesov kanonizácie, ale tiež preto, aby som vám oznámil veľmi dôležité rozhodnutie pre život Cirkvi. Po opakovanom zvažovaní dôvodov môjho svedomia pred Bohom, som dospel k istote, že moje sily, vzhľadom na pokročilý vek, nie sú viac dostačujúce na vykonávanie Petrovho úradu riadnym spôsobom. Som si dobre vedomý toho, že táto služba, vzhľadom na jej duchovnú podstatu, musí byť vykonávaná nielen skutkami a slovami, ale i utrpením a modlitbou.

Čítať ďalej...

Farská púť pre mladých, pri príležitosti Roku viery po stopách Eucharistického kultu, Pátra Pia a k základom Cirkvi sa uskutoční 21. - 27. júla 2013. Stále sú voľné miesta, môžete sa hlásiť.

Lanciano, program

Včera, 9. januára 2013 o 20:30 bola na rádiu Lumen odvysielaná relácia Lupa, v ktorej bola predstavená naša farnosť! Vypočujte si záznam tejto relácie, v ktorej niektorí členovia farnosti vydali krásne svedectvo o živote vo farskom spoločenstve.

Relácia Lupa, rádio Lumen, 9.1.2013