ŽIVÉ VYSIELANIEUtorok a Piatok o 17:00
Nedeľu o 10:30 hod

ROZPIS BOHOSLUŽIEB

26.10 - 01.Novembra 2020

Farský kostol SOBRANCE
Pondelok                                    
Utorok                                17:00
Streda                                          
Štvrtok                                        
Piatok                                 17:00

Sobota                                         
Nedeľa                               10:30
Kaplnka KÚPELE
Piatok                                         
Nedeľa                                        
Filiálka OSTROV
Sobota                                        
Nedeľa                                       
 
KOMPLETNÉ OZNAMY

 

Chrámový zbor sv. Vavrinca pri rímsko- katolíckom kostole v Sobranciach vznikol v roku 1991 za pôsobenia pána farára Jána Andreja. Zbor viedla p. Ružena Hospodárová, riaditeľka zo Základnej umeleckej školy v Sobranciach a bývajúca v Michalovciach. Bola prijemnou a hlboko veriacou ženou a dobrou šéfkou. S určitými krátkymi prestávkami fungoval pod jej vedením do roku 2004.

Čítať ďalej...

Združenie kresťanských seniorov je občianskym združením podľa zákona 83/1990. Združenie je právnickou osobou a pôsobí na území Slovenskej republiky. Združuje kresťansky zmýšľajúcich seniorov a sympatizantov.

Základnou organizačnou jednotkou združenia je klub. Takýto klub pôsobí aj v našom meste. Má 30 členov, ktorí sa pravidelne týždenne, nie vždy v plnom počte stretávajú v Mestskom kultúrnom stredisku. Stretania v kluboch ľudí zjednocujú a tešia, pomáhajú im vzájomne niesť bremena a starosti veku a všedných dní.

Čítať ďalej...