ŽIVÉ VYSIELANIEUtorok a Piatok o 18:00
Nedeľu o 09:30 hod

ROZPIS BOHOSLUŽIEB

23. - 29. Novembra 2020

Farský kostol SOBRANCE
Pondelok                           17:30
Utorok                                18:00
Streda                                 18:00
Štvrtok                               07:00
Piatok                                 18:00

Sobota                                18:00
Nedeľa                  07:30 a 09:30
Kaplnka KÚPELE
Pondelok                           16:00
Streda                                 16:00
Piatok  
                              16:00
Sobota                                16:00
Nedeľa                               10:45
Filiálka OSTROV
Utorok                               17:00
Piatok                                17:00
Sobota                           
   17:00
Nedeľa                              08:00
 
KOMPLETNÉ OZNAMY