ROZPIS BOHOSLUŽIEB

15. - 21. Október 2018

Farský kostol SOBRANCE
Pondelok              07:30 a 17:30
Utorok                                17:30
Streda                                 17:30
Štvrtok                               09:00
Piatok                                 18:00

Sobota                                18:00
Nedeľa                  07:30 a 09:30
Kaplnka KÚPELE
Pondelok                          16:00
Streda                                16:00
Piatok                                16:00
Sobota                               16:00
Nedeľa                              10:45
Filiálka OSTROV
Utorok                               16:30
Streda                                16:30
Piatok                                16:30
Sobota                               16:30
Nedeľa                              08:00
 
KOMPLETNÉ OZNAMY