ROZPIS BOHOSLUŽIEB

29. Júna - 05. Júla 2020

Farský kostol SOBRANCE
Pondelok              07:00 a 18:30
Utorok                                18:30
Streda                                 18:30
Štvrtok                  08:30 a 18:30
Piatok                    07:00 a 18:30

Sobota                                18:00
Nedeľa                  07:30 a 09:30
Kaplnka KÚPELE
Pondelok                          16:00
Streda                                16:00
Piatok                                16:00
Sobota    
                           16:00
Nedeľa                              10:45
Filiálka OSTROV
Pondelok                          17:00
Utorok                               17:00
Štvrtok       
                       17:00
Piatok                                17:00
Sobota                               17:00
Nedeľa                              08:00
 
KOMPLETNÉ OZNAMY

 

O počiatkoch farnosti v Sobranciach nemáme presnú písomnú zmienku. Môžeme uvažovať podľa rôznych listín.

Už v roku 1312 sa spomína kňaz, ktorý spravoval Kostol sv. Juraja. V listine z 20. júna 1312 sa hovorí, že magister Gregor, syn Vavrinca, ktorému panovník Karol Róbert (1308 – 1342) za služby a zásluhy daroval dar v Michalovciach – tento dar prijal a: „... na spásu duše venoval desatinu kostolu sv. Juraja, aby kňaz, ktorý kostol spravuje, týždenne v pondelok odslúžil sv. omšu za zomretých rodu a každý štvrtok ku cti sv. Juraja, patróna kostola“.

Čítať ďalej...

Farnosť Sobrance leží v juhovýchodnej časti našej Slovenskej republiky na hlavnej ceste smerujúcej z Michaloviec do Užhorodu. Mesto je vystavené na rovine, kde sa už po stáročia obyvatelia blízkeho okolia zamestnávali poľnohospodárstvom. Patria k národnosti slovenskej a hlásia sa väčšinou k vierovyznaniu rímskokatolíckemu a gréckokatolíckemu. Rímskokatolíci až do začiatku 19. stor. patrili do jágerskej diecézy. V r. 1804 z veľkej diecézy boli zriadené dve nové diecézy: Košická a Satmarská. Sobrance až do roku 1943 boli filiálkou farnosti Tibava.

Čítať ďalej...

Podľa schématizmov i literárnych záznamov a poznámok, kostol sv. Juraja bol povýšený zásluhou rodiny. Nagymihaly na prepošostský a pri ňom bola založená prepozitúra „S. Georgii Militis et Martyris de Zobrancz“
Skutočnosťou je, že zemepáni Starajaovci zo Starého a z Michaloviec založili so súhlasom panovníka Ferdinanda I. a Sv. Stolice v roku 1560 titulárne prepošstvo s príslušnými základinami na sv. omše v tomto chráme.

Čítať ďalej...

 Rímskokatolícka farnosť
sv. VAVRINCA, SOBRANCE

Nová 2
073 01 Sobrance
IČO: 31978711, DIČ: 2020740820
IBAN: SK58 0900 0000 0000 9101 5805

PhLic. Mgr. Ján Švec–Babov, p. dekan 
tel: 056/652 35 35, 0907 930 068
 
Mgr. Pavol Bujňák, p. kaplán
0907 660 381

email: sobrance.rimkat@gmail.com

 ________________________________________________________________________________________

Úradné hodiny

Pondelok               14:30 - 16:00
Utorok           nestránkový deň
Streda                    14:30 - 16:00
Štvrtok          nestránkový deň
Piatok                     14:30 - 16:00

 

Prípadne nás kontaktujte každý deň hneď po svätej omši , ktorá začína v zimnom období o 18.oo a v letnom období o 18.3o. V iných časoch v súrnom prípade volajte vyššie uvedené čísla. Naše pracovisko je nielen fara a kostol, ale aj škola, cintorín, farnosť Sobrance a celé Sobransko.

Ďakujeme za pochopenie.