ŽIVÉ VYSIELANIEUtorok a Piatok o 18:00
Nedeľu o 09:30 hod

ROZPIS BOHOSLUŽIEB

23. - 29. Novembra 2020

Farský kostol SOBRANCE
Pondelok                           17:30
Utorok                                18:00
Streda                                 18:00
Štvrtok                               07:00
Piatok                                 18:00

Sobota                                18:00
Nedeľa                  07:30 a 09:30
Kaplnka KÚPELE
Pondelok                           16:00
Streda                                 16:00
Piatok  
                              16:00
Sobota                                16:00
Nedeľa                               10:45
Filiálka OSTROV
Utorok                               17:00
Piatok                                17:00
Sobota                           
   17:00
Nedeľa                              08:00
 
KOMPLETNÉ OZNAMY

 

Uprostred obce stávala zvonica. Až v roku 1907 sa začala stavba kostola. Stalo sa tak v čase, keď satmárskym biskupom bol Tibor Boromisza a Ostrov ako filiálka Tibavy, kde bol farárom vdp. Pásztor. Michal Janák nar. 1893 spomína ako to bolo, keď aj on pracoval na stavbe kostola. Pozemok zakúpili miestny veriaci od bohatej statkárskej rodiny Čuha zo Sobraniec. Kamene na stavbu sa vozili z Choňkoviec, z Macikovej bane, piesok z Jovre na Ukrajine a vápno z Brekova. Stavbu viedol murársky majster Čičajčík z Košíc. Dobre sa pracovalo, lebo majster priviedol zo sebou 21 murárov. Stavba kostola bola dojednaná na 24000 korún s tým, že veriaci odpracujú asi 500 hodín sami. Práce i peniaze na kostol určili si sami podľa toho kto mal koľko majetku. Rím. Katolíci si to považovali za povinnosť a česť, gr. katolíci len ak chceli. Murári sa stravovali spoločne lebo mali aj kuchárky, kuchyňu a nakupovali si v Sobranciach. Keď bola stavba domurovaná po strechu, murársky majster pýtal zvýšenie. Murári odišli a až keď Ostrovčania vyplatili ešte 500 vtedajších korún, majster prišiel s onými murármi a stavbu dokončili.

Čítať ďalej...