ROZPIS BOHOSLUŽIEB

06. - 12. Júla 2020

Farský kostol SOBRANCE
Pondelok                           18:00
Utorok                                18:30
Streda                                 18:30
Štvrtok                               07:00
Piatok                                 18:00

Sobota                                18:00
Nedeľa                  07:30 a 09:30
Kaplnka KÚPELE
Pondelok                          16:00
Štvrtok                              16:00
Piatok                                16:00
Sobota    
                           16:00
Nedeľa                              10:45
Filiálka OSTROV
Utorok                               17:30
Streda         
                       17:30
Sobota                               17:30
Nedeľa                              08:00
 
KOMPLETNÉ OZNAMY

 


Ex. Mons. Zygmunt Zimowski,
predseda Pápežskej rady pre pastoráciu zdravotníckych pracovníkov vo Vatikáne navštívil v pondelok 09.06.2014 našu farnosť sv. Vavrinca.

Vzácnu návštevu sprevádzal prof. Ján Ďačok SJ, rodák z filiálnej obce Horňa a P.Jozef Mydla SJ. Súčasťou programu jeho návštevy v našej farnosti bola prehliadka kaplnky sv. Petra a Pavla v Sobraneckých Kúpeľoch a potom slávil svätú omšu v našom farskom kostole.

V slávnostnej homílii sa prihovoril aj prvoprijímajúcim deťom a birmovancom, ktorí v uplynulých dňoch prijali tieto sviatosti, aby Ježiš Kristus bol pre ich ďalší život svetlom viery. Zdôraznil, že svätodušným pondelkom sa končí veľkonočné obdobie, ktoré bolo tohto roku veľmi významné pre celú Cirkev, pretože boli vyhlásení za svätých dvaja významní svätci Ján XXIII. a Ján Pavol II.

V závere svätej omše požehnal prvoprijímajúce deti a ako pamiatku na svoju návštevu im venoval obrázky s podobizňou pápeža Františka. So vzácnou návštevou sa v menej celej našej farnosti rozlúčila Marta Čurpakovičová a prvoprijímajúce deti. Na pamiatku tohto dňa bol Mons. Zimowski obdarovaný knihou o dejinách našej farnosti vydanou pri príležitosti 70. výročia novodobého erigovania farnosti a tromi fľašami najlepších sobraneckých vín.