ROZPIS BOHOSLUŽIEB

17. - 23. Jún 2019

Farský kostol SOBRANCE
Pondelok                           17:30
Utorok                                18:30
Streda                                 18:30
Štvrtok                  07:00 a 18:30
Piatok                                 18:30

Sobota                   07:00 a 18:00
Nedeľa                  07:30 a 09:30
Kaplnka KÚPELE
Pondelok                          16:00
Streda                                16:00
Štvrtok                              16:00
Piatok                                16:00
Sobota                               16:00
Nedeľa                              10:45
Filiálka OSTROV
Utorok                               17:30
Štvrtok                              18:30
Piatok                                17:30
Nedeľa                              08:00
 
KOMPLETNÉ OZNAMY