ROZPIS BOHOSLUŽIEB

11. - 17. Február 2019

Farský kostol SOBRANCE
Pondelok                           17:30
Utorok                                18:00
Streda                                 18:00
Štvrtok                               07:00
Piatok                                 18:30

Sobota                                18:00
Nedeľa                  07:30 a 09:30
Kaplnka KÚPELE
Pondelok                          16:00
Streda                                16:00
Piatok                                16:00
Sobota                               16:00
Nedeľa                              10:45
Filiálka OSTROV
Utorok                               17:00
Streda                                17:00
Piatok                                17:00
Sobota                               16:30
Nedeľa                              08:00
 
KOMPLETNÉ OZNAMY

 

Zápasíš niekedy s ťažkým hriechom? Mám na mysli niečo naozaj vážne. Naozaj chceš z celého srdca zlomiť silu tohto hriechu vo svojom živote, ale bez ohľadu na to, ako tvrdo bojuješ a vytrvalo sa modlíš, stále do toho skrátka padáš. 
Neustále sa cítiš previnilo a kvôli strachu ti táto vina bráni priblížiť sa k Pánovi. Vo sv. spovedi sa cítiš ponížený, keď zas raz vyznávaš tú istú vážnu vec. Ale bez ohľadu na to, ako veľmi nenávidíš prítomnosť tohto hriechu vo svojom živote, jednoducho ho nedokážeš prestať páchať.
 
Rady sv. Maximiliána Kolbeho: Všetci sme to už zažili – boje, ako je tento, sú súčasťou života katolíka. Ale ako zvládnuť takýto druh opakovaného hriechu bez toho, aby sme upadli do zúfalstva? Sv. Maximilián Kolbe má naporúdzi zopár rád.
 

Čítať ďalej...

 

Blahoslavený Ján Scheffler sa narodil 29. októbra 1887 v dedine Kálmánd v Satmárskej župe. Pochádzal z chudobnej a pobožnej rodiny. V štúdiu mu pomáhal miestny farár, ktorý ho finančne dotoval, študoval v Satu Mare neskôr v Budapešti na Univerzite Petra Pázmánya. Už v treťom ročníku publikoval teologické články. Za kňaza bol vysvätený 6. júla 1910 biskupom Tiborom Boromiszom biskupom v Satu Mare. Spočiatku pôsobil v dedine Csomaköz (dnes Ciumești RO), neskôr bol pomocným farárom v Užhorode. V roku 1914 pôsobí ako vyučujúci v Satmárskom seminári. Neskôr, v roku 1915 získal študijné štipendium a vycestoval do Ríma, kde získal doktorát z teológie.

 

 

 

Čítať ďalej...

MODLITBA K SV. ONDREJOVI

Svätý Ondrej, ty si neúnavným hlásaním evanjelia
osvecoval mysle a privádzal srdcia k láske a pravde.
S odvahou si šiel v ústrety útrapám mučeníctva,
objímajúc kríž, na ktorom si položil svoj život.

Vypros nám milosť milovať námahu,
kríže a utrpenia tejto zeme,
aby sme skze ne stále istejšie
kráčali k večným dobrám neba.

Čítať ďalej...


Kňaz Juraj Vittek, redaktor a moderátor blogu vKontexte.sk, spracoval ďalší zo série príspevkov. Venuje sa téme, či slávia katolíci Halloween. Čo je to vlastne je "Halloween" a ako sa k týmto novým kultúrnym prejavom prítomným v našej spoločnosti má postaviť katolík, zvlášť katolícky rodič či vychovávateľ? Aj na tieto odpovede dáva odpoveď príspevok, ktorý prinášame v plnom znení:

Čítať ďalej...

 
Učiteľka na prvom stupni raz zadala deťom úlohu napísať prácu o tom, čo by si želali, aby pre nich Boh urobil. Večer, keď práca prečítala, narazila na jednu, ktorá ju veľmi rozrušila.


V tej chvíli prišiel domov jej muž a videl, že plače. "Čo sa stalo ?" - pýtal sa. "Čítaj !" - odpovedala len a natiahla k nemu ruku so zošitom jedného dievčaťa.

Čítať ďalej...

 
Úcta k Sedembolestnej Panne Márií u Slovákov sa začala prijatím kresťanstva od vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda. Ľud k jej úcte staval kaplnky a chrámy. Podobne aj pri Šaštíne, blízko zámku visel na strome obraz Sedembolestnej. Prinášame historické súvislosti pútnického miesta v Šaštíne, ktorý oddnes do budúceho pondelka privíta národnú púť.

Čítať ďalej...


Umučenie Pána Ježiša vo videniach blahoslavenej Anny Kataríny Emmerichovej  – pohreb

Ak nevieš rozmýšľať o vyšších a nebeských veciach, spočiň pri umučení Kristovom a ochotne prebývaj v jeho svätých ranách. Lebo keď sa budeš nábožne utiekať k Ježišovým ranám a jeho predrahým jazvám, pocítiš vo svojich súženiach veľkú útechu; nebudeš veľmi dbať na ľudské pohŕdanie a ľahko znesieš všelijaké utŕhačské reči.

Odkaz na celú knihu

Keď rodičia často kritizujú svoje deti, tie sa kvôli tomu stávajú hnevlivými a hádavými, tvrdohlavými a vzdorovitými. Keď sa často hádame s našimi deťmi, stanú sa z nich odborníci na hádky.

Samozrejme, platí tu i paradox. Vieme, že kritika zraňuje a že tvrdé alebo neustále kritizovanie ničí naše vzťahy s našimi deťmi. Avšak pre nás všetkých je schopnosť prijať a poučiť sa z kritiky znakom citovej zrelosti.

Čo môžeme robiť? Ako môžeme predísť častému kritizovaniu a pritom stále poskytovať deťom vedenie a poučenie, ktoré potrebujú? Tu sú niektoré odporúčania, ktoré pomohli mnohým rodinám.

Čítať ďalej...

Čo je vlastne pokora? Pokora je predovšetkým pravda. Aká pravda? Pravda, že ten hlavný nie som ja, ale ten za mnou. Duch Svätý.

Všimnite si veľkých ľudí. Starozákonných ľudí. Čím som starší, tým viac si ich všímam. Sú to veľkí "sympaťáci".

Dávid. Taký silný a mocný a predsa taký slabý. Král Dávid zabil medveďa, zabil leva, zabil Goliáša. Mocný a silný a stačila jedna žena. Išiel dolu. Vidíte, aké ste mocné, ženy?

Čítať ďalej...

Ja viem, že sa modlíte. Všetci sa modlíme. A za dobro našich detí sa modlíme častejšie, vrúcnejšie než za iných ľudí či záležitosti. A predsa píšem - modlime sa.

 "Vylej si srdce ako vodu pred Pánovou tvárou, k Nemu si dvíhaj ruky za život svojich detí." (Nar 2,19b)

Máme doma tri detičky, dievčatká. Denne sa za ne s manželom modlíme. Vyprosujeme im zdravie, radosť zo života, prosíme, aby sme sa pre ne stali lepšími rodičmi. Prosíme o Božiu ochranu, vyprosujeme požehnanie. 

Čítať ďalej...

Trinásť rokov som chodil na karate. A rád som tam chodil. Mojím snom bolo dostať sa na majstrovstvá sveta. Bol som, v Topoľčanoch. Riadny výprask som tam dostal.

Prišli sme a privítal nás nápis: Vítame najlepších karatistov Slovenska. Stačilo mi, že som si to prečítal. Obliekol som si kimono, fotili sme sa pri tom. Naspäť som odchádzal už inak.  So zvesenými ušami. Čo sa stalo? Keď sme losovali, dostal som toho, čo vyhral posledný krát slovenský pohár.

Čítať ďalej...