ŽIVÉ VYSIELANIEUtorok a Piatok o 18:00
Nedeľu o 09:30 hod

ROZPIS BOHOSLUŽIEB

23. - 29. Novembra 2020

Farský kostol SOBRANCE
Pondelok                           17:30
Utorok                                18:00
Streda                                 18:00
Štvrtok                               07:00
Piatok                                 18:00

Sobota                                18:00
Nedeľa                  07:30 a 09:30
Kaplnka KÚPELE
Pondelok                           16:00
Streda                                 16:00
Piatok  
                              16:00
Sobota                                16:00
Nedeľa                               10:45
Filiálka OSTROV
Utorok                               17:00
Piatok                                17:00
Sobota                           
   17:00
Nedeľa                              08:00
 
KOMPLETNÉ OZNAMY

 

Keď sa obzerám dozadu, do svojich začiatkov služby v Cirkvi (hoci vtedy som ani riadne nevedela, že sa to tak volá), vynárajú sa mi pred očami. Od mojich pätnástich, keď som začala s prvými stretkami detí, cez plánovanie rodičovstva až dodnes k práci s rodinami, manželmi a službe ženám, Boh mi dožičil tú láskavosť byť vedená a formovaná ľuďmi, ktorí sú pre mňa stelesnením slúžiaceho Krista. A všetci mali rovnaké poznávacie znamenia. Aké?

1. Živý vzťah s Bohom

Toto bola prvá vec, ktorú som si vždy na každom z nich uvedomila: ich život bol neustálym ponorením v Bohu, v ňom sa skutočne hýbali a boli (a sú). Silná intimita vzťahu ja-Boh z nich pritom vychádzala tak prirodzene, bez silených vyjadrení či pompézneho búchania sa do pŕs, že som si ich nikdy nevedela predstaviť inak. Jednoducho to nešlo.

Čítať ďalej...

Nakoľko sme tento rok ochudobnení o pôstne kázne kvôli koronavírusu, prinášame Vám možnosť vypočuť si opakovane pôstne kázne z minulého roka.

1. Pôstna kázeň na tému: Duchovný život sv. manželov Martenovcov

 

 

br. Andrej Valent OCD, predstavený

2. Pôstna kázeň na tému: Čistota vo vzťahu sv. manželov Martenovcov

 

 3. Pôstna kázeň na tému: Samota vo vzťahu sv. manželov Martenovcov

 

 

 4. Pôstna kázeň na tému: O obrátení

 

 

 5. Pôstna kázeň na tému: Kríž a utrpenie vo vzťahu sv. manželov Martenovcov 

br. Rudolf Bartal OCD

Zápasíš niekedy s ťažkým hriechom? Mám na mysli niečo naozaj vážne. Naozaj chceš z celého srdca zlomiť silu tohto hriechu vo svojom živote, ale bez ohľadu na to, ako tvrdo bojuješ a vytrvalo sa modlíš, stále do toho skrátka padáš. 
Neustále sa cítiš previnilo a kvôli strachu ti táto vina bráni priblížiť sa k Pánovi. Vo sv. spovedi sa cítiš ponížený, keď zas raz vyznávaš tú istú vážnu vec. Ale bez ohľadu na to, ako veľmi nenávidíš prítomnosť tohto hriechu vo svojom živote, jednoducho ho nedokážeš prestať páchať.
 
Rady sv. Maximiliána Kolbeho: Všetci sme to už zažili – boje, ako je tento, sú súčasťou života katolíka. Ale ako zvládnuť takýto druh opakovaného hriechu bez toho, aby sme upadli do zúfalstva? Sv. Maximilián Kolbe má naporúdzi zopár rád.
 

Čítať ďalej...

 

Vypočujte si pôstnu kázeň otca Matúša Marcina na tému  Rodové korene.

 

 

Blahoslavený Ján Scheffler sa narodil 29. októbra 1887 v dedine Kálmánd v Satmárskej župe. Pochádzal z chudobnej a pobožnej rodiny. V štúdiu mu pomáhal miestny farár, ktorý ho finančne dotoval, študoval v Satu Mare neskôr v Budapešti na Univerzite Petra Pázmánya. Už v treťom ročníku publikoval teologické články. Za kňaza bol vysvätený 6. júla 1910 biskupom Tiborom Boromiszom biskupom v Satu Mare. Spočiatku pôsobil v dedine Csomaköz (dnes Ciumești RO), neskôr bol pomocným farárom v Užhorode. V roku 1914 pôsobí ako vyučujúci v Satmárskom seminári. Neskôr, v roku 1915 získal študijné štipendium a vycestoval do Ríma, kde získal doktorát z teológie.

 

 

 

Čítať ďalej...

MODLITBA K SV. ONDREJOVI

Svätý Ondrej, ty si neúnavným hlásaním evanjelia
osvecoval mysle a privádzal srdcia k láske a pravde.
S odvahou si šiel v ústrety útrapám mučeníctva,
objímajúc kríž, na ktorom si položil svoj život.

Vypros nám milosť milovať námahu,
kríže a utrpenia tejto zeme,
aby sme skze ne stále istejšie
kráčali k večným dobrám neba.

Čítať ďalej...


Kňaz Juraj Vittek, redaktor a moderátor blogu vKontexte.sk, spracoval ďalší zo série príspevkov. Venuje sa téme, či slávia katolíci Halloween. Čo je to vlastne je "Halloween" a ako sa k týmto novým kultúrnym prejavom prítomným v našej spoločnosti má postaviť katolík, zvlášť katolícky rodič či vychovávateľ? Aj na tieto odpovede dáva odpoveď príspevok, ktorý prinášame v plnom znení:

Čítať ďalej...

 
Učiteľka na prvom stupni raz zadala deťom úlohu napísať prácu o tom, čo by si želali, aby pre nich Boh urobil. Večer, keď práca prečítala, narazila na jednu, ktorá ju veľmi rozrušila.


V tej chvíli prišiel domov jej muž a videl, že plače. "Čo sa stalo ?" - pýtal sa. "Čítaj !" - odpovedala len a natiahla k nemu ruku so zošitom jedného dievčaťa.

Čítať ďalej...

 
Úcta k Sedembolestnej Panne Márií u Slovákov sa začala prijatím kresťanstva od vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda. Ľud k jej úcte staval kaplnky a chrámy. Podobne aj pri Šaštíne, blízko zámku visel na strome obraz Sedembolestnej. Prinášame historické súvislosti pútnického miesta v Šaštíne, ktorý oddnes do budúceho pondelka privíta národnú púť.

Čítať ďalej...


Umučenie Pána Ježiša vo videniach blahoslavenej Anny Kataríny Emmerichovej  – pohreb

Ak nevieš rozmýšľať o vyšších a nebeských veciach, spočiň pri umučení Kristovom a ochotne prebývaj v jeho svätých ranách. Lebo keď sa budeš nábožne utiekať k Ježišovým ranám a jeho predrahým jazvám, pocítiš vo svojich súženiach veľkú útechu; nebudeš veľmi dbať na ľudské pohŕdanie a ľahko znesieš všelijaké utŕhačské reči.

Odkaz na celú knihu

Keď rodičia často kritizujú svoje deti, tie sa kvôli tomu stávajú hnevlivými a hádavými, tvrdohlavými a vzdorovitými. Keď sa často hádame s našimi deťmi, stanú sa z nich odborníci na hádky.

Samozrejme, platí tu i paradox. Vieme, že kritika zraňuje a že tvrdé alebo neustále kritizovanie ničí naše vzťahy s našimi deťmi. Avšak pre nás všetkých je schopnosť prijať a poučiť sa z kritiky znakom citovej zrelosti.

Čo môžeme robiť? Ako môžeme predísť častému kritizovaniu a pritom stále poskytovať deťom vedenie a poučenie, ktoré potrebujú? Tu sú niektoré odporúčania, ktoré pomohli mnohým rodinám.

Čítať ďalej...