ROZPIS BOHOSLUŽIEB

27.03. - 02. Apríl 2017

Farský kostol SOBRANCE
Pondelok                           17:30
Utorok                                18:00
Streda                                 17:30
Štvrtok                               07:00
Piatok                                 18:00

Sobota                                18:00
Nedeľa                  07:30 a 09:30
Kaplnka KÚPELE
Pondelok                          16:00
Streda                                16:00
Piatok                                16:00
Nedeľa                              10:45
Filiálka OSTROV

Utorok                               17:00
Streda                                17:00
Piatok                                17:00
Nedeľa                              08:00

KOMPLETNÉ OZNAMY Nové