ROZPIS BOHOSLUŽIEB

14. - 20. August 2017

Farský kostol SOBRANCE
Pondelok                           17:30
Utorok                   07:00 a 18:30
Streda                                 18:30
Štvrtok                               07:00
Piatok                                 18:30

Sobota                                18:00
Nedeľa                  07:30 a 09:30
Kaplnka KÚPELE
Pondelok                          16:00
Utorok                               16:00
Streda                                16:00
Piatok                                16:00
Sobota                               16:00
Nedeľa                              09:00
Filiálka OSTROV

Utorok                               17:30
Streda                               
17:30
Piatok                               
17:30
Nedeľa                              08:00

KOMPLETNÉ OZNAMY Nové