ROZPIS BOHOSLUŽIEB

20. - 26. Februára 2017

Farský kostol SOBRANCE
Pondelok                           17:30
Utorok                                18:00
Streda                                 18:00
Štvrtok                               07:00
Piatok                                 18:30

Sobota                                18:00
Nedeľa                  07:30 a 10:30
Kaplnka KÚPELE
Pondelok                          16:00
Streda                                16:00
Piatok                                16:00
Sobota                               16:00
Nedeľa                              09:15
Filiálka OSTROV

Utorok                              17:00
Streda                               17:00
Piatok                               17:00
Nedeľa                             08:00

KOMPLETNÉ OZNAMY Nové