ROZPIS BOHOSLUŽIEB

01. - 07. Máj 2017

Farský kostol SOBRANCE
Pondelok                           17:30
Utorok                                18:00
Streda                                 18:00
Štvrtok                  08:30 a 18:00
Piatok                    07:00 a 18:30

Sobota                                18:00
Nedeľa                  07:30 a 09:30
Kaplnka KÚPELE
Pondelok                          16:00
Streda                                16:00
Piatok                                16:00
Sobota                               16:00
Nedeľa                              10:45
Filiálka OSTROV

Streda                                17:00
Piatok                                17:00
Sobota                               17:00
Nedeľa                              08:00

KOMPLETNÉ OZNAMY Nové