ROZPIS BOHOSLUŽIEB

16. - 22. Október 2017

Farský kostol SOBRANCE
Pondelok                           17:00
Utorok                                17:30
Streda                                 17:30
Štvrtok                               09:00
Piatok                                 18:30

Sobota                                18:00
Nedeľa                  07:30 a 09:30
Kaplnka KÚPELE
Pondelok                          16:00
Streda                                16:00
Piatok                                16:00
Nedeľa                              10:45
Filiálka OSTROV

Utorok                               17:00
Streda                               
17:00
Piatok                                17:00
Sobota                               17:00
Nedeľa                              08:00

KOMPLETNÉ OZNAMY Nové