ROZPIS BOHOSLUŽIEB

25.06. - 01. Júl 2018

Farský kostol SOBRANCE
Pondelok                           18:00
Utorok                                18:30
Streda                                 18:30
Štvrtok                               18:30
Piatok                    07:00 a 18:30

Sobota                                18:00
Nedeľa                  07:30 a 09:30
Kaplnka KÚPELE
Pondelok                          16:00
Streda                               
16:00
Piatok                                16:00
Sobota                               16:00
Nedeľa                              10:45
Filiálka OSTROV
Utorok                               17:30
Streda                                17:30
Piatok                                17:30
Nedeľa                              08:00
 
 
KOMPLETNÉ OZNAMY