ROZPIS BOHOSLUŽIEB

22. - 28. August 2016

Farský kostol SOBRANCE
Pondelok              07:00 a 18:00
Utorok                                18:30
Streda                                 18:30
Štvrtok                               07:00
Piatok                                 18:30

Sobota                                18:00
Nedeľa                               09:30
Kaplnka KÚPELE
Pondelok                          16:00
Streda                                16:00
Sobota                               16:00
Nedeľa                              10:45
Filiálka OSTROV

Utorok                              17:30
Streda                               17:30
Piatok                               17:30
Nedeľa                             08:00

KOMPLETNÉ OZNAMY Nové