ROZPIS BOHOSLUŽIEB

21. - 27. Máj 2018

Farský kostol SOBRANCE
Pondelok              06:30 a 18:00
Utorok                                18:00
Streda                                 18:00
Štvrtok                               07:00
Piatok                                 18:30

Sobota                   07:00 a 18:00
Nedeľa                  07:30 a 09:30
Kaplnka KÚPELE
Pondelok                          16:00
Streda                               
16:00
Sobota                               16:00
Nedeľa                              10:45
Filiálka OSTROV
Pondelok                           17:00
Utorok                               17:00
Piatok                               
17:00
Sobota                               17:00

Nedeľa                              08:00
 
KOMPLETNÉ OZNAMY