ROZPIS BOHOSLUŽIEB

19. - 25. Marec 2018

Farský kostol SOBRANCE
Pondelok              07:00 a 18:00
Utorok                                18:00
Streda                                 17:30
Štvrtok                               07:00
Piatok                                 18:00

Sobota                   07:00 a 18:00
Nedeľa                  07:30 a 09:30
Kaplnka KÚPELE
Pondelok                          16:00
Streda                               
16:00
Piatok                                16:00
Nedeľa                              10:45
Filiálka OSTROV
Pondelok                          17:00
Utorok                             
  17:00
Streda                                17:00
Piatok                                17:00
Nedeľa                              08:00

KOMPLETNÉ OZNAMY Nové