ROZPIS BOHOSLUŽIEB

28.11. - 04. December 2016

Farský kostol SOBRANCE
Pondelok                           17:30
Utorok                                18:00
Streda                                 18:00
Štvrtok                  08:30 a 18:00
Piatok                    07:00 a 18:30

Sobota                                18:00
Nedeľa                  07:30 a 09:30
Kaplnka KÚPELE
Pondelok                          16:00
Streda                                16:00
Piatok                                16:00
Sobota                               16:00
Nedeľa                              10:45
Filiálka OSTROV

Utorok                              17:00
Streda                               17:00
Piatok                               17:00
Sobota                              16:00
Nedeľa                             08:00

KOMPLETNÉ OZNAMY Nové