ROZPIS BOHOSLUŽIEB

26. Jún - 02. Júl 2017

Farský kostol SOBRANCE
Pondelok                           18:00
Utorok                                18:30
Streda                                 18:30
Štvrtok                  07:00 a 18:30
Piatok                                 18:30

Sobota                                18:00
Nedeľa                  07:30 a 09:30
Kaplnka KÚPELE
Pondelok                          16:00
Streda                                16:00
Štvrtok                              16:00
Piatok                                16:00
Sobota                               16:00
Nedeľa                              11:00
Filiálka OSTROV

Utorok                               17:30
Streda                               
17:30
Štvrtok                              17:30
Piatok                                17:30
Nedeľa                              08:00

KOMPLETNÉ OZNAMY Nové