ROZPIS BOHOSLUŽIEB

17. - 23. Október 2016

Farský kostol SOBRANCE
Pondelok                           17:00
Utorok                                17:30
Streda                                 17:30
Štvrtok                               09:00
Piatok                                 18:00

Sobota                                18:00
Nedeľa                  07:30 a 09:30
Kaplnka KÚPELE
Pondelok                          15:45
Streda                                15:45
Piatok                                15:45
Sobota                               16:00
Nedeľa                              10:45
Filiálka OSTROV

Utorok                              16:30
Streda                               16:30
Piatok                               16:30
Nedeľa                             08:00

KOMPLETNÉ OZNAMY Nové