ŽIVÉ VYSIELANIEPodľa programu v oznamoch.

 

Záznam z Kanonizácie Jána Pavla II. a Jána XXIII.

Záznam svätej omše z Námestia sv. Petra v Ríme, pri ktorej
Svätý Otec František vyhlásil za svätých pápežov
Jána Pavla II. a Jána XXIII.

Komentujú don Jozef Luscoň SDB a don Andrej Kňaze SDB.

 

Modlitba k sv. Jánovi Pavlovi II.

Ó, svätý Ján Pavol, z nebeského okna nám udeľ svoje požehnanie! Žehnaj cirkvi, ktorú si miloval, ktorej si slúžil a ktorú si riadil, odvážne ju vedúc po cestách sveta, aby si tak priniesol Ježiša všetkým a všetkých k Ježišovi. Žehnaj mladým, ktorí boli tvojou najväčšou vášňou. Pomôž im opäť snívať, pomôž im opäť pozerať k výšinám, aby tak našli svetlo, ktoré ožiaruje cesty života tu na zemi.

Žehnaj rodinám, žehnaj každej rodine! Ty si varoval pred útokom Satana na túto vzácnu a nenahraditeľnú Božiu iskru, ktorú Boh zapálil na zemi. Svätý Ján Pavol, ochráň svojou modlitbou rodinu a každý život, ktorý z rodiny vykvitne.

Modli sa za celý svet, ktorý je stále poznamenávaný napätiami, vojnami a nespravodlivosťou. Ty si bojoval s vojnou nastolením dialógu a sadením semienok lásky: modli sa za nás, aby sme boli neúnavnými rozsievačmi pokoja.

Ó, svätý Ján Pavol, z nebeského okna, kde ťa vidíme vedľa Márie, zošli na nás všetkých Božie požehnanie. Amen


Modlitba k sv. Jánovi XXIII

Drahý pápež Ján,

Tvoja jednoduchosť a prívetivosť niesli vôňu Boha a zapaľovali v ľudských srdciach túžbu po dobre. Ty si často rozprával o kráse rodiny zídenej okolo stola a deliacej sa o chlieb a vieru; modli sa za nás, aby opäť v našich domovoch žili naozajstné rodiny.

S otvoreným náručím si sadil nádej a učil nás načúvať Božím krokom, ktorými pripravuje nové ľudstvo; pomôž nám mať zdravý optimizmus, že zlo bude porazené dobrom.

Ty si miloval svet s jeho svetlom a tmou, a veril si, že mier je možný: pomôž nám byť nástrojmi pokoja doma a v našich spoločenstvách.

S otcovskou nehou si dával všetkým deťom pohladenie: dojímal si svet a pripomínal nám, že ruky nám neboli dané, aby sme udierali, ale aby sme objímali a sušili slzy.

Modli sa za nás, aby sme sa neobmedzovali na preklínanie tmy, ale aby sme prinášali svetlo, prinášali Ježiša všade a vždy sa modlili k Márii. Amen