ŽIVÉ VYSIELANIEkaždú Nedeľu o 09:30 hod

ROZPIS BOHOSLUŽIEB

10. - 16. Augusta 2020

Farský kostol SOBRANCE
Pondelok              07:00 a 18:00
Utorok                                18:30
Streda                                 18:30
Štvrtok                               07:00
Piatok                                 18:30

Sobota                   09:30 a 18:00
Nedeľa                  07:30 a 09:30
Kaplnka KÚPELE
Piatok                                16:00
Sobota                               10:45
Nedeľa                              10:45
Filiálka OSTROV
Utorok                               17:30
Streda         
                       17:30
Sobota                               08:00
Nedeľa                              08:00
 
KOMPLETNÉ OZNAMY

 

Naši farníci boli na návšteve u kňaza Mariána Kuffu a zároveň ho pozvali k nám do farnosti.
Marián Kuffa pozvanie prijal a navštíviť by nás mal niekedy v jeseni tohto roka.