ŽIVÉ VYSIELANIEPodľa programu v oznamoch.

Sviatok patróna nášho chrámu sv. Vavrinca – diakona a mučeníka v stredu 10. augusta 2016  sa Ružencové bratstvo pod vedením horliteľky Ruženy Mižákovej  rozhodlo osláviť návštevou veľmi pekného duchovného miesta v neďalekej dedinke Remetské Hámre – balvanovej kríźovej cesty. Pútnikov sprevádzal dekan Ján Švec Babov a aj vzácna návšteva Mons. Bartolomej Urbanec.

Plný autobus, nielen starších pútnikov našej farnosti, ale aj deti, zastavil na začiatku lesnej cesty, ktorá vedie k Brezovému mostíku a jej okraje lemujú veľké balvany označené rímskymi číslicami. Úvodnú modlitbu krížovej cesty „sociálnej“ predniesla Ružena Mižáková. Za spevu sa potom sprievod, na čele ktorého bratia Adam a Jakub, ako aj ich kamarát Ivo niesli improvizovaný kríž zhotovený z materiálu, ktorý poskytla okolitá krásna príroda a lúčne kvety, pohli k cieľu cesty – pomníku Panny Márie a drevenému krížu na Brezovom mostíku. ako toto miesto nazývajú miestni.  S úprimným srdcom sme rozjímali nad jednotlivými zastaveniami  krížovej cesty a prechod od jednotlivých zastavení vyplnili spevom.  História tejto krížovej cesty je veľmi zaujímavá. Postavili ju hámorskí veriaci v roku 2004 z iniciatívy rodiny Mocákovcov, ktorá sa na toto miesto v 80-tych rokoch minulého storočia v ťažkých životných chvíľach v tichu lesa chodila modliť.

V cieli cesty sme sa pod vedením zodpovednej za Rodinu sedembolestnej Boženy Kirilovej pomodlili Sedembolestný ruženec a potom bol priestor na malé občerstvenie, ktoré sme si so sebou doniesli.  Pri ceste domov sme sa ešte zastavili  v kostole Najvätejšej  Trojice v Remetských Hámroch,, aby sme sa v príjemnom chládku hrubých múrov tohto kostola postaveného v roku 1873, pomodlili pod vedením Ruženy Mižákovej ruženec a po požehnaní, ktoré nám udelil Mons. Bartolomej Urbanec a posilnení duchovnými zážitkami v pokoji vrátili do svojich domovov nielen v Sobranciach, ale aj do farnosti Jenkovce, keďže aj niekoľko veriacich  tejto farnosti sa pripojili k nášmu putovaniu.

V závere sme si prisľúbili, že v budúcnosti takúto vydarenú akciu určite zopakujeme, veď obdobie prázdnin a dovoleniek je ako stvorené na odovzdávanie viery starými mamami vnúčatám,  ktoré si určite radi so sebou na takýto duchovný výlet vezmú.