ŽIVÉ VYSIELANIEPodľa programu v oznamoch.

ROZPIS BOHOSLUŽIEB

07. - 13. júna 2021

Farský kostol SOBRANCE
Pondelok              09:00 a 18:00
Utorok                                18:30
Streda                                 18:00
Štvrtok                               07:00
Piatok                    07:00 a 18:30

Sobota                   07:30 a 18:00
Nedeľa                  07:30 a 09:30
Kaplnka KÚPELE
Pondelok                           16:00
Streda                                 16:00
Piatok                                 16:00
Sobota                                16:00
Nedeľa                               09:00
Filiálka OSTROV
Utorok                               17:00
Piatok                               
17:00
Sobota                               16:30
Nedeľa                              08:00
 
KOMPLETNÉ OZNAMY

 

Sviatok patróna nášho chrámu sv. Vavrinca – diakona a mučeníka v stredu 10. augusta 2016  sa Ružencové bratstvo pod vedením horliteľky Ruženy Mižákovej  rozhodlo osláviť návštevou veľmi pekného duchovného miesta v neďalekej dedinke Remetské Hámre – balvanovej kríźovej cesty. Pútnikov sprevádzal dekan Ján Švec Babov a aj vzácna návšteva Mons. Bartolomej Urbanec.

Čítať ďalej...

Pekný slnečný deň 15. júla 2016 strávili štyri desiatky členov Ružencového bratstva pod vedením zodpovednej Ruženy Mižákovej, ktorá túto aktivitu zorganizovala - na púti do Domčeka – Centra života mladých vo Vysokej nad Uhom. V úvode stretnutia ich duchovný správca o. Pavol Hudák informoval o poslaní a práci Domčeka. Potom aj za prítomnosti mladých dobrovoľníkov spolu slávili svätú omšu. Duchovný otec Pavol Hudák priblížil život a obetu Anny Kolesárovej, mučeníčky za čistotu, ktorá tragicky skonala počas II. svetovej vojny. Porozprával o tom, ako vznikol a rástol Domček, o aktivitách tohto centra, o organizovaní púti radosti a púti rodín, o práci dobrovoľníkov i o plánoch do budúcnosti. Slzu v oku vyvolal aj príbeh zosnulej Moniky, aktivistky Hnutia kresťanských rodín. Malá kaplnka v dolných priestoroch Domčeka bola miestom krátkej adorácie a ďalšou zastávkou tejto púte bola návšteva hrobu Anny Kolesárovej spojená s modlitbou ruženca a modlitbou za blahorečenie tejto mučeníčky. Spoločné foto a po rozlúčke s d. o. Pavlom Hudákom bol cieľ putovania v blízkych Michalovciach – Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho na Stráňanoch, ktorý je v správe pallotínov. Duchovný otec Piotr Lasota porozprával nielen o svojej ceste ku kňazskému povolaniu, ale priblížil aj činnosť rehole pallotínov. Púť bola ukončená Korunkou k Božiemu milosrdenstvu už doma v kostole v Sobranciach.