ŽIVÉ VYSIELANIEPodľa programu v oznamoch.

ROZPIS BOHOSLUŽIEB

07. - 13. júna 2021

Farský kostol SOBRANCE
Pondelok              09:00 a 18:00
Utorok                                18:30
Streda                                 18:00
Štvrtok                               07:00
Piatok                    07:00 a 18:30

Sobota                   07:30 a 18:00
Nedeľa                  07:30 a 09:30
Kaplnka KÚPELE
Pondelok                           16:00
Streda                                 16:00
Piatok                                 16:00
Sobota                                16:00
Nedeľa                               09:00
Filiálka OSTROV
Utorok                               17:00
Piatok                               
17:00
Sobota                               16:30
Nedeľa                              08:00
 
KOMPLETNÉ OZNAMY