ŽIVÉ VYSIELANIEPodľa programu v oznamoch.


Ľudia, ktorí vstupujú do manželstva, obvykle očakávajú, že skôr či neskôr budú mať deti. Život, ktorý sme dostali, chceme dávať ďalej, a lásku, ktorú cítime medzi sebou ako manželia, chceme rozvíjať v deťoch. Nikto neplánuje byť neplodný, tak ako nikto neplánuje byť chorý či stratiť blízkeho človeka… Predsa sa aj takéto veci stávajú. Ak sa to stane nám, cítime sa ukrivdení: „Prečo práve ja?“

Čítať ďalej...

Jean-Dominique Bunel, 66-ročný Francúz, ktorého vychovali dve lesby, vysvetľuje, že jeho utrpenie nespočívalo v tom, že homosexualita bola spoločenským tabu ale v tom, že rodičia boli jedného pohlavia. Práve osobná skúsenosť ho prinútila postaviť sa proti zákonu o manželstvách a adopciách pre páry rovnakého pohlavia: "Tento zákon v mene boja proti nerovnosti a diskriminácii berie dieťaťu jeho posvätné právo - to aby ho vychovávala mama a otec".

 Prípad Jeana je len jedným z mnohých zozbieraných osudov, ktoré publikuje na svojom blogu Robert Oscar Lopez - americký profesor, ktorého tiež vychovávali lesby a ktorého príbeh, v ktorom hovorí o svojom utrpení, sa už rozšíril po celom svete.

Čítať ďalej...

Asi najťažšie spomedzi všetkých druhov uzdravenia uveríme telesnému uzdraveniu. Je oveľa ľahšie uveriť, že modlitba môže viesť k pokániu alebo môže človeka psychicky zmeniť. V modlitbových skupinách, ktoré poznám, sa však pravidelne dejú skutočné telesné uzdravenia. Často desiatky alebo viac uzdravení sa stane na konferenciách, keď sa modlíme za chorých.

Ak teda máte vieru, že Pán aj dnes uzdravuje ľudí tak, ako ich uzdravoval pred dvetisíc rokmi, naučte sa modliť za chorých. Hoci telesné uzdravenie môže byť skúškou vašej viery (už ste sa niekedy modlili za slepého?), je to tá najjednoduchšia forma modlitby. Je oveľa jednoduchšia a kratšia, než, povedzme, modlitba za vnútorné uzdravenie.

Čítať ďalej...

  Dubaj, 20.1.2014 – Dubaj je mesto superlatívov a rekordov: Stojí tu jediný 7-hviezdičkový hotel na svete, najvyššia budova sveta, jedno z najväčších nákupných centier a najväčšia sústava fontán na svete. No je tu ešte jeden svetový rekord, ktorý by sme v najväčšom meste Arabských emirátov nečakali: So 400 000 veriacimi je tu pravdepodobne aj najväčšia katolícka farnosť na svete!

 Je tu iba málo vonkajších znakov tohto rekordu. Pozemok farnosti na ulici Oud Metha Street obklopuje vysoký betónový múr. Za ním sa týči zopár šedých budov. V múre na rohu je bankomat. Minarety susednej mešity sú naproti tomu viditeľné už z diaľky. Na múre a na jednej budove sú tabule s anglickým a arabským nápisom „Katolícky kostol Panny Márie“.

Čítať ďalej...

Ako má vyzerať zdravá kresťanská rodina a ako sa prejavuje tá chorá? O tom, že mladí túžia po zmysle života, po pravde i cesta a pritom Ježiš je Cesta i Pravda, no našim štýlom im vieru znechutíme. O rodinách, ich problémoch a kríze rodiny hovorí cesta+ s diakonom a psychiatrom Maxom Kašparů (63).

 

Čítať ďalej...

 Mať politickú moc neznamená nič iné, než môcť ovládať svojou vôľou iných ľudí. Ale kto z ľudí bude ochotný dobrovoľne podriadiť inému svoju vôľu, svoju slobodu, seba samého? Od samého počiatku vlastnil v spoločnosti politickú moc ten, kto bol silnejší, alebo za kým stála vojenská donucovacia sila. A tí ostatní nemali a ani nemajú príliš na výber. Násiliu nie je vôbec ľahké odporovať, najmä ak každý človek má svoj vlastný prah bolestivosti, ktorý ak sa prekročí, dokáže človeka zlomiť. Mučeníci nie sú každodenným Božím darom. „Ľudia nič neobdivujú tak, ako silu a k ničomu nemajú menšiu úctu, než k vojenskej slabosti“ (T.  L. Knutsen, Dějiny teorie mezinárodních vztahů, str. 265).  V súčasnej demokracii okrem vojenskej sily významnú donucovaciu úlohu zohrávajú informačné technológie a nezriedka sa vlastnenie informácie stáva nástrojom zisku či ovládania (vydierania) iných (porov. K. Koch, Konfrontace nebo dialog, str. 36).

Čítať ďalej...

Vážený pán minister,
v roku osláv 1150 výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda ako členovia kultúrno-historickej inštitúcie, ktorá si hlboko ctí tradičné hodnoty po stáročia uctievané našimi predkami, so znepokojením sledujeme nastupujúci trend dehonestácie rodiny, neetické zásahy do výchovy a vzdelávania detí a ďalšie tendencie, ktoré k nám prenikajú zo Západu a, žiaľ, premietli sa aj do návrhu nového strategického programového dokumentu pre oblasť ľudských práv. Kriticky vnímame aj zloženie pracovnej skupiny vypracovávajúcej tento dokument, kde neobvykle vysoký (spoločensky neproporčný) počet ľudí – minimálne jedna tretina – zastáva práve spomínaný úpadkový západný hodnotový systém.

Čítať ďalej...

Starý chorý muž prijal od svojho lekára zlú správu.
Ako sa pripravoval na odchod z ordinácie, otočil sa a oslovil lekára.

Pán doktor, bojím sa smrti. Povedzte mi, čo je tam na druhej strane dverí?
Lekár veľmi potichu odvetil: ,,To neviem,,

,,Vy to neviete? Ste kresťan a neviete čo je na druhej strane?,,

Čítať ďalej...

Rím, 29.7.2013 (kath.net/Armin Schwibach-as) Hodinu a dvadsať minút – toľko času venoval pápež František žurnalistom, ktorí ho sprevádzali v lietadle z Ria de Janeiro do Ríma. Búrka otázok, ktorým pápež voľne čelil s nepripraveným odpoveďami. Taliansky žurnalista Andrea Tornielli ich zhromaždil pre internetovú stránku „Vatican Insider“. Pápež prekvapil ľudí z médií a neváhal zodpovedať všetky aj problematické otázky, od reformy banky IOR až po „prípad Ricca“ a čiernu koženú tašku, ktorú vždy osobne nosil ako príručnú batožinu pred letmi.

Čítať ďalej...

Pred siedmimi rokmi sa vtedajší kardinál Jorge Mario Bergoglio
SJ, terajší Svätý Otec, zveril talianskemu mesačníku 30 Giorni so svojim
vzťahom k tejto modlitbe. Opísal pri tejto príležitosti svoj zážitok z Ríma
z roku 1985, keď sa zúčastnil na spoločnej modlitbe ruženca s Jánom Pavlom
II. ktorá sa vtedy konala každú prvú sobotu v mesiaci. "On kľačal vpredu.

Čítať ďalej...

Stojíme na prahu Adventu, snad nejkrásnějšího liturgického období, které je tak trochu popelkou z hlediska liturgického slavení. Mnozí z nás mají Advent spojený se zvláštním pocitem, s těšením. Nejen na Ježíška, ale taky na vše hezké, co bylo v našich domovech spojené s prožíváním vánoc. Uvědomuji si ale, jak je to velmi subjektivní, protože za ty desítky let své kněžské služby jsem se mnohokrát setkal s tím, že lidé mají s Vánocemi spojeny velmi různé pocity a velmi různá očekávání, a někteří dokonce právě kvůli tomu, co prožívali doma, nemají Vánoce rádi. 

Čítať ďalej...