ŽIVÉ VYSIELANIEPodľa programu v oznamoch.

Ja viem, že sa modlíte. Všetci sa modlíme. A za dobro našich detí sa modlíme častejšie, vrúcnejšie než za iných ľudí či záležitosti. A predsa píšem - modlime sa.

 "Vylej si srdce ako vodu pred Pánovou tvárou, k Nemu si dvíhaj ruky za život svojich detí." (Nar 2,19b)

Máme doma tri detičky, dievčatká. Denne sa za ne s manželom modlíme. Vyprosujeme im zdravie, radosť zo života, prosíme, aby sme sa pre ne stali lepšími rodičmi. Prosíme o Božiu ochranu, vyprosujeme požehnanie. 

 Jedného dňa mi moja dobrá priateľka, mamička piatich detí, napísala, že objavila knihu, ktorá ju v modlitbe za deti posunula niekam úplne inam, niekam ďalej. Napísala, že si zrazu uvedomila, aké zodpovedné je modliť sa za svoje deti. Citovala: "Boj o životy našich detí sa odohráva na kolenách. Nemodliť sa je - ako sedieť a z diaľky sa dívať, ako na naše deti dopadajú strely zo všetkých strán."

Z tých pár slov, citovaných z knihy MOC MODLITBY RODIČA od autorky Stormie Omartian, som pocítila intenzívnu potrebu na svojej modlitbe za naše deti pracovať, niekam sa v nej posunúť. O knihe som napísala Ježiškovi, a On mi ju, samozrejme, priniesol :)

Začala som čítať. Skúsenosti autorky s modlitbou za svoje deti, dôkazy nutnosti sa modliť, citáty z Písma, a predovšetkým mocné modlitby za veci, za ktoré by ma NIKDY nenapadlo sa u Boha prihovárať... Čítala som a čítala, nedokázala sa od knihy odtrhnúť.

Toto NIE JE platená reklama :) Toto je moja túžba Vám napísať, že za deti sa treba modliť, a že aj v našich modlitbách za ne sa dá ísť ďalej, ísť hlbšie. Že ak niektoré z Vašich detí má problém s jedlom (ako jedno z našich), tak modlitba môže byť aj takáto:
"...Pomôž mu/jej pochopiť, čo je pre neho/ňu dobré a čo nie, a daj mu/jej túžbu po zdravom jedle. Nech ho/ju škodlivé jedlo odpudzuje... Prosím ťa, daj mu/jej spolu s túžbou jesť správne aj motiváciu k pravidelnej fyzickej aktivite, k pitiu dostatočného množstva vody a k zvládaniu stresu v živote tým, že bude žiť podľa tvojho Slova..."

Že ak niektoré z Vašich detí má problémy so zlými snami (ako jedno z našich), tak pomáha aj modlitba v detskej izbe, ako táto:
"Prosím ťa, Pane, nech do tejto izby nevstúpi nič, čo by nebolo od teba... Vezmi túto izbu pod svoju plnú ochranu, aby sa sem zlo nevedelo nijako dostať. Naplň toto miesto svojou láskou, pokojom a radosťou..."

Že ak sa Vaše deti často hádajú či bijú, modliť sa dá aj takto:
"...Pomôž im, aby sa vzájomne mali radi, vážili si jeden druhého, oceňovali sa a rešpektovali, aby sa súrodenecké puto nenarušilo. V súlade s tvojím Slovom prosím, aby sa v úctivosti navzájom predbiehali (Rim 12,10) a tak riešili prípadné nedorozumenia... Daruj im odpúšťajúce a zmierlivé srdce..."

Je toľko oblastí, za ktoré sa treba modliť. Toľko situácií, toľko potrieb. Až pri modlitbe s touto knihou si uvedomujem, akú moc má moja modlitba. Denne ju otváram, keď naše deti zaspia, a modlím sa za ich konkrétne problémy, situácie, ktoré priniesol deň, i za ich budúcnosť, tú ďalekú... Verím, že naše požehnanie ich tam všetky počká a že ani jedno slovo modlitby z našich úst nevyjde nazmar.

Slovami autorky, "Hneď ako sa pustíte do dobrodružstva s modlitbou za svoje deti, objavíte v nej trvalý zvyk srdca. Schopnosť pozitívne pôsobiť na deti prostredníctvom modlitby nám umožní zostať s nimi v úzkom kontakte a byť aktívne zapojení do ich života aj potom, keď opustia domov. Táto skutočnosť v nás vyvolá radosť z rodičovstva."

Radosť z rodičovstva. A požehnanie pre naše deti. Želám to nám všetkým.

Knihu možno zakúpiť:
Martinus                                       - cena 7,57€ (+ poštovné do 3€)
Vydavateľstvo Don Bosco       - cena 7,65€ (+ poštovné od 1,89 do 4,89€)
Kumran.sk                                   - cena 7,91€ (+ poštovné od 1,79 do 4,58€)
Zachej.sk                                      - cena 8,08€ (+ poštovné od 1,99 do 5,98€)