ŽIVÉ VYSIELANIEPodľa programu v oznamoch.

 

V tom čase pôsobilo v zbore 17 členov. 

 • Dirigentka:
  • Ružena Hospodárová
 • Soprán:
  • Mgr. Mária Gerasimová
  • Anna Kostrejová
  • Iveta Ivanišová
  • Kvetoslava Mišuthová
  • Mária Vaľková
  • Mária Vincová 
  • Anna Andrusová
  • Anna Kačurová
  • Alžbeta Jacková
 • Alt:
  • Zdena Kapitulová
  • Helena Mikovčíková
  • Zuzana Kicová
  • Alžbeta Javorská
 • Bas:
  • Vladimír Kušnír


S príchodom nového kňaza 1.7.1997 vdp. ICLic.Juraja Petríka a kaplána Mgr. Mareka Senderákasa zbor dopĺňa a začína nacvičovať nový repertoár.

Akcie a účinkovanie zboru

Október 1998
Mariánska akadémia michalovského zboru prof. Š. Hlaváča v Sobraneckom kostole. Zbory zaspievali aj spoločné piesne.

27. 12. 1998
Vianočný koncert speváckych zborov v Chráme Sv. Ducha v Michalovciach sa konal aj za účasti nášho zboru. ( Zbor sv. Jozefa Mi, Zbor prof. Štefana Hlaváča Mi, Zbor sv. Vavrinca So, Spevácky zbor Magnólia )

Rok 1999
Rok sa začal pre zbor stretnutím na Zjavenie Pána s chrámovým speváckym zborom prof. Š. Hlaváča v našom kostole. Kázeň predniesol otec vikár Mgr.Pavol Repko z prešovského biskupského grécko - katolíckeho úradu, ktorý sa neskôr stal rímskokatolíckym farárom v Modrom Kameni v Trnavskej arcidiecéze..

Zbor pookrial na duši aj na tele na dvojdňovom zájazde v Spišskom Štiavniku a Svite v dňoch 28. a 29. 8. 1999. Ubytovanie bolo na Podlesku - Slovenský Raj.

14.11. 1999 - Účasť na VII. ročníku Prehliadky cirkevných speváckych zborov ( kláštor redemptoristov Mi ). Účasť prijalo 11 zborov.

Rok 2000
V živote sú aj smutné chvíle. Takou bola aj kvetná nedeľa 16. 4. 2000, keď sa zbor rozlúčil na poslednej ceste so svojou mladou zboristkou Zlaticou Čigášovou.

V jubilejnom roku 2000 zbor vystúpil na oslavách 10. výročia vzniku Chrámového zboru prof. Š. Hlaváča v Michalovciach ako aj na VIII. ročníku Prehliadky cirkevných speváckych zborov. Oba zbory spoločne zaspievali 5 piesni. Zúčastnilo sa 13 zborov.

Zbor sv. Vavrinca sa dostáva stále viac do povedomia ľudí a okolia.

Rok 2001
Dňa 8. 7. 2001 sa na pozvanie zúčastňuje 11. ročníka Slávnosti duchovnej a národnej piesne Hertník 2001 pod názvom " Spievaj duša moja." 18. 11. 2001 IX. ročník Prehliadky cirkevných speváckych zborov zaspievali 4 piesne.

Rok 2001
Dňa 21. 4. 2002 dostal pozvanie na Veľkonočný koncert speváckych zborov v Chráme Sv. Ducha v Michalovciach. Dve piesne zaspievali spolu s Michalovským zborom.
Radostné boli chvíle, keď 15. 6. 2002 prijali sviatosť kňazstva v Dóme sv. Alžbety v Košiciach naši rodáci Marián Kašaj ( Horňa ) a Kamil Mižák ( Sobrance ). Zbor sv. Vavrinca svojim spevom na primičných omšiach vyjadril radosť z Božieho diela.

Rok 2004
Od jesene roku 2004 zbor začal poctivo pracovať pod vedením dirigentky Antónie Mihalíkovej. Hneď sa zmenil repertoár a veľmi sa zlepšila kvalita predneseného spevu. Nikto však nevie prečo.

Rok 2006
Dňa 26. 11. 2006 sa zúčastnil na 14. ročníku regionálnej prehliadky v Michalovciach. Prehliadky sa zúčastnil aj mládežnícky zbor - Vavrinček. Zúčastnilo sa 9 zborov. Na úroveň zboru boli dobré ohlasy.

Súčasnosť

V súčasnom období zbor prešiel menšími zmenami. Niektoré členky zo zdravotných dôvodov prestali účinkovať. Do zboru nastúpili noví členovia. Aktívne účinkujúcich členov je 26.

 • Dirigentka:
  • Antónia Mihalíková
 • Soprán:
  • Iveta Ivanišová
  • Kveta Mišuthová
  • Mária Vincová
  • Anna Andrusová
  • Erika Elekaničová
  • Alena Hliváková
  • Alžbeta Jacková
  • Anna Kubičková
  • Lucia Mihaliková
  • Elena Hostovičáková
  • Marcela Rudolfová
  • Františka Tomková
 • Alt:
  • Alžbeta Javorská
  • Zuzana Kicová
  • Zdena Kapitulová
  • Jozefína Polievková
  • Milena Žoffčáková
  • Marta Čurpakovičová
  • Monika Doliničová
 • Tenor:
  • Jana Javorská
  • Eva Dopiráková
  • Anna Demčáková
  • Štefan Göbl
  • Peter Čurpakovič
 • Bas:
  • Martina Kušnírová
  • Vladimír Kušnír
  • Matúš Haľko

Duchovný otec PhLic. Mgr.Ján Švec - Babov veľký záujem, aby zbor pracoval a piesňami obohacoval liturgiu i duchovný život. Jeho zásluhou sa podarilo zabezpečiť pre zbor jednotnú garderóbu červenej farby nakoľko je to mučenícka farba svätého Vavrinca, arcidiakona a arcimučeníka.

Veľkým uznaním pre zbor bolo pozvanie na púť do Gaboltova v dňoch 14.- 15. 7. 2007. Zbor spieval vešpery a na sv. omši, ktorú celebroval náš duchovný otec odzneli krásne duchovné piesne latinské i slovenské. V programe vystúpil i mládežnícky zbor Vavrinček.25. 11. 2007 sa zbor zúčastnil na 14. ročníku regionálnej prehliadky v Michalovciach. Prehliadky sa zúčastnilo 11 zborov. Prehliadka mala ekumenický charakter a pomáha zvyšovať umeleckú i interpretačnú úroveň cirkevných speváckych zborov. Repertoár zboru sv. Vavrinca je zameraný na chrámové skladby našich i zahraničných autorov staršieho obdobia v slovenskom i latinskom jazyku. Spevácka úroveň zboru stále stúpa. Svedčia o tom ohlasy na prehliadkach, vystúpeniach v kostole, akadémiách a pod. Dôkazom bol novoročný koncert zboru sv. Vavrinca konaný 1.1.2008 v kostole sv. Vavrinca. Duchovnými piesňami umocnil aj atmosféru trojdňových modlitieb Matky sa modlia za deti. Zbor má do budúcna dobrú perspektívu. Výhodou by bolo keby sa do zboru prihlásili muži (bas). Je to skupina veselých žienok, ktoré milujú život a Pána Boha a toto má vždy perspektívu.