ŽIVÉ VYSIELANIEPodľa programu v oznamoch.

 Patrón šoférov, cestujúcich, pútnikov, pilotov, lodníkov, taxikárov, námorníkov, pltníkov, cestovateľov, horských ciest, športovcov; pred búrkou, epidémiou, pred náhlou smrťou

        Sv.Krištof patrí medzi veľmi známych a populárnych svätých. Patrí k tzv. Štrnástim pomocníkom v núdzi. Podľa legendy bol synom pohanského kráľa v Kanaáne . Kráľova manželka bola kresťankou. Vďaka jej modlitbám sa im narodil syn okolo r.250, ktorého pohanský kráľ nazval Offerus (Offro, Adokimus alebo Reprebus) a zasvätil ho pohanským bohom Apollovi a Machmetovi. Offerus sa vyznačoval veľkou silou a obrovskou postavou. Keď dospel, chcel slúžiť len tomu najmocnejšiemu, koho stretne. Slúžil teda mocnému kráľovi a potom aj satanovi. Zistil však, že aj satan sa trasie pred krížom. Hľadal teda ďalej a našiel istého pustovníka (Babylasa), ktorý mu povedal o Bohu a naučil ho základným pravdám viery. Krištof sa dal pokrstiť. Ako svoju úlohu a Božiu vôľu pre seba považoval pomáhať ľuďom dostať sa na druhý breh prudkej rieky. Jeden deň sa stalo, že prišlo dieťa, ktoré chcelo ísť na druhý breh. Krištof ho vzal na plecia a niesol. Dieťa však bolo každým krokom ťažšie a ťažšie. Krištofovi sa zdalo, akoby niesol celý svet na svojich ramenách. Dieťa sa mu predstavilo ako Spasiteľ celého sveta, že niesol váhu celého sveta na svojich pleciach a toho „kto stvoril celý svet na svojich pleciach“, a kázalo mu, aby zapichol svoju palicu do zeme na brehu rieky. Krištof tak urobil a do druhého dňa palica zapustila korene a vyrástla z nej nádherná palma ovešaná ďatľovými plodmi. Veľa ľudí sa vďaka tomuto zázraku obrátilo. Krištof kázal kresťanské učenie  v mestách Lýkie s nesmiernym úspechom. Tamojší kráľ sa na to nahneval, nechal Krištofa zavrieť do väzenia za cisára Décia . Dve ženy, ktoré poslali, aby ho vo väzení zviedli, sám obrátil na kresťanstvo. Krištofa veľmi bili železnými palicami, triafali šípmi, z ktorých jeden zranil kráľovi oko vyliečené neskôr Krištofovou krvou. Napokon ho sťali.

       Táto grécka legenda vznikla už v 6. storočí. V polovici 9. storočia sa rozšírila aj na území Francúzska. Sv. Krištof však skutočne jestvoval, bol mučeníkom, ako dosvedčujú viacerí historici a svätci vo svojich dielach. Žil v Lýcii v dnešnom Turecku. Zomrel zrejme za cisára Décia. Je patrónom mnohých chrámov a kláštorov. V Anglicku a priľahlej časti Francúzska v kostoloch naproti krytému vchodu sú často podobizne sv. Krištofa, aby ho videli všetci vchádzajúci do chrámu. Medzi ľudom bolo rozšírené, že kto videl Krištofovu podobizeň, v ten deň neumrie. Preto sa v novoveku uctieva ako patrón motorizmu. V Parížskej časti Javel, kde sa vyrábajú Citroeny, má svoj kostol a ŠPZ automobilov nesú nápis: „Pozri na sv. Krištofa a choď bezpečne svojou cestou.!“ Krištof má sviatok 25.júla.

                                                                    „Šťastnú cestu a ešte šťastnejší návrat!“

 ________________________________________________________________________

 Kaplnka sv. KRIŠTOFA  – patróna motoristov a cestujúcich

 ARCHITEKTÚRA:        Ferdinand HORVÁTH, Sobrance

 VITRÁŽE:                       Ján KOVÁČ, Sobrance

 KOVOVÝ SKELET:       Miroslav PETROVKA, PEMI, Sobrance

 GRAFIKA:                      Darina KAZIMÍROVÁ, Sobrance

 FINANCIE:                    MESTO SOBRANCE, Rodina SEDEMBOLESTNEJ- Sobrance

                                                                                                ĎAKUJEME!