ŽIVÉ VYSIELANIEPodľa programu v oznamoch.

 

Rím, 14.3.2013 (ZENIT-Britta Dörre) 015 662 – Včera večer o 20.12 hodine vystúpil novozvolený pápež František v bielej sutane s jednoduchým krížom na hrudi po prvý raz na verejnosť. Úsmevne povedal, že kolégium kardinálov zvolilo pápeža, ktorý prichádza z konca sveta. Jednoduchým „Dobrý večer“ pozdravil tisíce veriacich na Námestí sv. Petra a veriacich na celom svete. Po tom, co sa najprv pomodlil „Otčenáš“ a „Zdravas Mária“ poprosil veriacich, aby sa za neho pomodlili. Následne sa hlboko sklonil na balkóne požehnávania. A potom pápež František, ktorý sa označil za biskupa Ríma, udelil požehnanie „Urbi et orbi“. Prvý pápež z Južnej Ameriky v pozdravnom príhovore zvlášť zdôraznil aspekt bratstva a modlitby za seba navzájom.


Kto je pápež František?


Do svojho zvolenia za 266. nástupcu na Petrovom stolci bol kardinál  Jorge Bergoglio arcibiskupom Buenos Aires. Narodil sa 17. decembra 1936 v Buenos Aires a je synom talianskych prisťahovalcov. V r. 1958 vstúpil do Spoločnosti Ježišovej. Na Teologickej fakulte kolégia Colegio Máximo San José v San Migueli študoval J. M. Bergoglio teológiu a filozofiu. Sviatosť kňazstva prijal 13. decembra 1969. V San Migueli pôsobil aj ako majster novicov a prednášal teológiu. V r. 1973 až 1979 bol provinciálom v Argentíne. V nasledujúcich rokoch, od r. 1980 do r. 1986, bol rektorom Filozofickej a teologickej fakulty v San Migueli. Štúdium teológie ukočcil Bergoglio v r. 1986 dizertáciou v Nemecku. V Córdobe pôsobil ako spovedník a duchovný vodca.
Dna 20. mája 1992 ho bl. Ján Pavol II. menoval za titulárneho biskupa Aucy a pomocného biskupa Buenos Aires. Jeho vysviacka nasledovala 27. júna. O päť rokov neskôr, 3. júna 1997, sa stal arcibiskupom koadjutorom Buenos Aires. Dna 28. februára 1998 sa stal nástupcom kardinála Antonia Quarracina. Bl. pápež Ján Pavol II. ho v konzistóriu 21. februára menoval za kardinála s titulárnych chrámom San Roberto Bellarmino v Ríme. Jorge M. Bergoglio bol biskupom veriacich východného obradu v Argentíne.
Od 8. novembra 2005 do 8. novembra 2008 bol predsedom Biskupskej konferencie Argentíny. Bol členom Kongregácie pre bohoslužby a disciplínu sviatostí, Kongregácie pre klérus aj Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života. J. M. Bergoglio bol okrem toho členom Pápežskej rady pre rodinu a Pápežskej komisie pre Južnú Ameriku.

Ako indiskrétne preniklo na verejnosť, mal Bergoglio už na konkláve v r. 2005 ako druhý kandidát za Josephom Ratzingerom dosiahnuť početné hlasy.

Nový pápež sa vyznačuje veľkou pastoračnou skúsenosťou a je známy tým, že sa zastáva menej majetných tried a zasadzuje sa za sociálnu spravodlivost. Situáciu v Buenos Aires opísal slovami:

„Pre mnohých je naše mesto ako mlynček na mäso, ktorý rozdrvuje, pretože ničí ich život, oberá ich o slobodnú vôľu a berie im slobodu. … Vzhľadom na to všetko nemôžeme mlčať.“

Bergoglio sa v minulosti zreteľne vyjadril za boj proti korupcii a mafii, proti obchodu s drogami, s ľuďmi a proti prostitúcii ako za ochranu a dôstojnosť života. ...

–zg-