ŽIVÉ VYSIELANIEPodľa programu v oznamoch.

Posviacka kríža neďaleko križovatky Gajdoš.