ŽIVÉ VYSIELANIEPodľa programu v oznamoch.

Ako si poradiť so svetovou epidémiou koronavírusu? Pomôcť nám môžu dvaja svätí, ktorí zázračným spôsobom zastavili šíriaci sa mor: sv. Rochus a sv. Rozália. Prečítajte si ich neuveriteľné životné príbehy a modlitby, vzývajúce ich mocný príhovor.

Svätý Rochus sa narodil v roku 1295 vo francúzskom Montpellieri v zámožnej rodine. Tradícia hovorí, že sa zázračne narodil s červeným krížom na hrudníku. Keď mal 20 rokov, zomreli mu rodičia. Majetok rozdal chudobným. V roku 1315 v čase morovej epidémie pomáhal obetiam moru v niekoľkých talianskych mestách a ľudí zázračne uzdravoval znakom kríža. Neskôr sa aj sám nakazil a utiahol sa do lesa, kde mu neznámy pes nosil jedlo a lízal mu rany. Z choroby sa zázračne uzdravil a vrátil sa domov, kde ho však už nikto nepoznal a omylom ho pokladali za špióna. Zvyšok života strávil vo väzení. Podľa tradície sa v cele sv. Rochusa po jeho smrti zjavil anjel a povedal, že ten, kto ho bude vzývať o pomoc, uzdraví sa z moru.

Modlitba k sv. Rochusovi:

"Svätý Rochus, patrón chorých, zľutuj sa nad tými, ktorí trpia. Tvoja moc je tak veľká, že keď si bol na tomto svete, mnohých si uzdravil znakom kríža. Teraz, v nebi, je tvoja moc ešte väčšia. Prednes Bohu naše vzdychy a ukáž Mu naše slzy; vypros nám zdravie, o ktoré prosíme, skrze Krista, nášho Pána. Amen."

Na záver sa 3x opakuje: Sv. Rochus, oroduj za nás, aby sme boli uchránení od chorôb duše i tela. Amen.

Svätá Rozália. O živote sv. Rozálie vie Cirkev len veľmi málo. Jej zázračný príbeh začína v podstate až 500 rokov po jej smrti. V roku 1625 vypukol na Sicílii v Palerme hrozný mor. Svätá Rozália sa zjavila istému poľovníkovi a povedala mu o jaskyni, v ktorej sú jej pozostatky. Požiadala ho, aby ich odniesol do mesta a aby obyvatelia Palerma trikrát prešli s nimi v procesii okolo mesta. Mor potom zázračne skončil.  

Svätá Rozália sa stala patrónkou mesta Palerma. Svätyňu na jej počesť dali postaviť na mieste, kde poľovník našiel jej pozostatky.

Modlitba k sv. Rozálii:

"Nebeský Otče, ďakujeme Ti za dar spoločenstva svätých, vďaka ktorému sa môžeme k Tebe priblížiť aj skrze modlitbu sv. Rozálie. Pomôž nám jej prostredníctvom pamätať na to, že naším konečným cieľom je nebo. Svätá Rozália sa vzdala všetkého na tomto svete pre dobro Tvojho kráľovstva; kiežby sme aj my, pomocou jej príhovoru, ešte väčšmi milovali Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, ktorý v jednote s Tebou a Duchom Svätým žije a kraľuje na veky vekov. Amen.  

Bože, náš Otec, milostivo zhliadni na svoj ľud, ktorý sa utieka k Tebe a na mocný príhovor sv. Rozálie, ktorá odmietla pozemské potešenia a uchýlila sa k radosti z kontemplácie, nás vysloboď od všetkého, čo nám tu na zemi škodí a na konci nášho života nás prijmi k sebe, do nebeského kráľovstva. 

Svätá Rozália, panna a vyznávačka, prosíme Boha aj za naše rodiny a priateľov. Kiežby sme skrze tvoj mocný príhovor dosiahli zdravie, život a večnú spásu. Aj ja dnes prosím o túto zvláštnu milosť a modlím sa na tento úmysel (tu povedz svoj úmysel). Sľubujem, že budem na teba pamätať a nasledovať tvoj príklad viery a lásky. Oroduj za mňa, aj mojich blízkych. Amen." 

 

Svätý Rochus a svätá Rozália, orodujte prosím za nás a chráňte nás od každej nákazy a choroby!

Modlitba k Trnavskej Panne Márii