ROZPIS BOHOSLUŽIEB

03. - 09. Augusta 2020

Farský kostol SOBRANCE
Pondelok                           18:00
Utorok                                18:30
Streda                                 18:30
Štvrtok                  08:30 a 18:30
Piatok                    07:00 a 18:30

Sobota                                18:00
Nedeľa                  07:30 a 10:30
Kaplnka KÚPELE
Pondelok                          16:00
Streda                                16:00
Piatok                                16:00
Sobota                               16:00
Nedeľa                              09:00
Filiálka OSTROV
Utorok                               17:00
Piatok         
                       17:00
Sobota                               17:00
Nedeľa                              08:00
 
KOMPLETNÉ OZNAMY

 

Českého psychiatra Maxa Kašparů (58) netreba slovenskej verejnosti zvlášť predstavovať. Vyštudoval stomatológiu, všeobecné lekárstvo, teológiu, pedagogiku a etiku. Keď namietnete, že máte trému rozprávať sa s takým vzdelaným človekom, iba mávne rukou a prehodí: „Počet skončených škôl? To je povrchné, treba zatiahnuť na hlbinu.“

Čítať ďalej...

  • Dávajte dieťaťu od malička všetko, čo chce. Tak vyrastie v presvedčení, že má právo na všetko vo svete.
  • Keď dieťa hovorí škaredé slová, smejte sa tomu. Bude si myslieť, že správny chlapík má tak rozprávať.
  • Nesnažte sa o žiadnu mravnú a náboženskú výchovu. Hovorte, že až vyrastie, sám si vyberie, čomu chce veriť. Vyberie si, až sa tomu budete čudovať.
  • Nikdy mu nič nezakazujte. Až bude neskôr zatknutý pre krádež automobilu, bude presvedčený, že mu spoločnosť ubližuje.

Čítať ďalej...

Náuky pred krstom bývajú veľmi Živé. Vážnosť slov neraz preruší detský plač či zvuk malého autíčka. Do tejto idylky a radosti rodičov obyčajne vložím realistické slová, ktoré ich vyrušia

Citujem pritom libanonského básnika Chalíla Džibrána – jeho knihu Prorok, časť, ktorú venuje deťom. Džibrán píše: „Vaše deti nie sú vašimi deťmi. Prichádzajú cez vás, ale nie od vás, a hoci sú s vami, nikdy vám nepatria. Môžete im dať svoju lásku, ale nie svoje myšlienky, môžete vytvoriť domov pre ich telá, ale nie pre ich duše.“

Čítať ďalej...

Pedro Barrajón, formátor exorcistov a profesor teológie sa vyjadruje ku katolíckej
náuke o démonoch a pekle. Interview Paula Baddeho / Die Welt


„Nijaký démon sa nikdy neodváži pri exorcizme uraziť Božiu Matku. Nikdy.“ Povedal to exorcista páter Pedro Barrajón LC (foto) v interview, ktoré viedol Paul Badde pre časopis „Die Welt“. Barrajón je profesor bioetiky, rektor Pápežského athenauma Regina Apostolorum, korešpondujúci člen Pápežskej teologickej akadémie a vedúci vatikánskeho kurzu pre exorcistov. „Inak sú urážaní všetci,“ vysvetlil Barrajón ďalej, „kňazi, ktorí sú prítomní, biskupi, pápež, ba dokonca aj Ježiš Kristus, no nikdy nie Panna Mária. Je to mystérium.“

Čítať ďalej...

Sedím pri mori pozerám na západ slnka... Modlím sa. Myslím na Toho, ktorý stvoril každého z nás. Vraj z lásky.... Odpusť mi Bože, že o tom pochybujem, že v mojom srdci vyviera žriedlo horkosti a krutosti človeka... Zabehnem v spomienkach do minulosti, medzi tých, ktorých som príležitostne, podľa Tvojej vôle odprevádzala za more a pochovávala do matičky zeme. Odpusť mi Bože, že chcem párať to, čo si ty, kedysi dávno zašil zlatou niťou svojho milosrdenstva....

Čítať ďalej...