ROZPIS BOHOSLUŽIEB

15. - 21. Október 2018

Farský kostol SOBRANCE
Pondelok              07:30 a 17:30
Utorok                                17:30
Streda                                 17:30
Štvrtok                               09:00
Piatok                                 18:00

Sobota                                18:00
Nedeľa                  07:30 a 09:30
Kaplnka KÚPELE
Pondelok                          16:00
Streda                                16:00
Piatok                                16:00
Sobota                               16:00
Nedeľa                              10:45
Filiálka OSTROV
Utorok                               16:30
Streda                                16:30
Piatok                                16:30
Sobota                               16:30
Nedeľa                              08:00
 
KOMPLETNÉ OZNAMY

 

Sedím pri mori pozerám na západ slnka... Modlím sa. Myslím na Toho, ktorý stvoril každého z nás. Vraj z lásky.... Odpusť mi Bože, že o tom pochybujem, že v mojom srdci vyviera žriedlo horkosti a krutosti človeka... Zabehnem v spomienkach do minulosti, medzi tých, ktorých som príležitostne, podľa Tvojej vôle odprevádzala za more a pochovávala do matičky zeme. Odpusť mi Bože, že chcem párať to, čo si ty, kedysi dávno zašil zlatou niťou svojho milosrdenstva....

Čítať ďalej...