ŽIVÉ VYSIELANIEPodľa programu v oznamoch.

Pedro Barrajón, formátor exorcistov a profesor teológie sa vyjadruje ku katolíckej
náuke o démonoch a pekle. Interview Paula Baddeho / Die Welt


„Nijaký démon sa nikdy neodváži pri exorcizme uraziť Božiu Matku. Nikdy.“ Povedal to exorcista páter Pedro Barrajón LC (foto) v interview, ktoré viedol Paul Badde pre časopis „Die Welt“. Barrajón je profesor bioetiky, rektor Pápežského athenauma Regina Apostolorum, korešpondujúci člen Pápežskej teologickej akadémie a vedúci vatikánskeho kurzu pre exorcistov. „Inak sú urážaní všetci,“ vysvetlil Barrajón ďalej, „kňazi, ktorí sú prítomní, biskupi, pápež, ba dokonca aj Ježiš Kristus, no nikdy nie Panna Mária. Je to mystérium.“

Čítať ďalej...

Sedím pri mori pozerám na západ slnka... Modlím sa. Myslím na Toho, ktorý stvoril každého z nás. Vraj z lásky.... Odpusť mi Bože, že o tom pochybujem, že v mojom srdci vyviera žriedlo horkosti a krutosti človeka... Zabehnem v spomienkach do minulosti, medzi tých, ktorých som príležitostne, podľa Tvojej vôle odprevádzala za more a pochovávala do matičky zeme. Odpusť mi Bože, že chcem párať to, čo si ty, kedysi dávno zašil zlatou niťou svojho milosrdenstva....

Čítať ďalej...