ROZPIS BOHOSLUŽIEB

03. - 09. Augusta 2020

Farský kostol SOBRANCE
Pondelok                           18:00
Utorok                                18:30
Streda                                 18:30
Štvrtok                  08:30 a 18:30
Piatok                    07:00 a 18:30

Sobota                                18:00
Nedeľa                  07:30 a 10:30
Kaplnka KÚPELE
Pondelok                          16:00
Streda                                16:00
Piatok                                16:00
Sobota                               16:00
Nedeľa                              09:00
Filiálka OSTROV
Utorok                               17:00
Piatok         
                       17:00
Sobota                               17:00
Nedeľa                              08:00
 
KOMPLETNÉ OZNAMY

 

Keď rodičia často kritizujú svoje deti, tie sa kvôli tomu stávajú hnevlivými a hádavými, tvrdohlavými a vzdorovitými. Keď sa často hádame s našimi deťmi, stanú sa z nich odborníci na hádky.

Samozrejme, platí tu i paradox. Vieme, že kritika zraňuje a že tvrdé alebo neustále kritizovanie ničí naše vzťahy s našimi deťmi. Avšak pre nás všetkých je schopnosť prijať a poučiť sa z kritiky znakom citovej zrelosti.

Čo môžeme robiť? Ako môžeme predísť častému kritizovaniu a pritom stále poskytovať deťom vedenie a poučenie, ktoré potrebujú? Tu sú niektoré odporúčania, ktoré pomohli mnohým rodinám.

Čítať ďalej...

Čo je vlastne pokora? Pokora je predovšetkým pravda. Aká pravda? Pravda, že ten hlavný nie som ja, ale ten za mnou. Duch Svätý.

Všimnite si veľkých ľudí. Starozákonných ľudí. Čím som starší, tým viac si ich všímam. Sú to veľkí "sympaťáci".

Dávid. Taký silný a mocný a predsa taký slabý. Král Dávid zabil medveďa, zabil leva, zabil Goliáša. Mocný a silný a stačila jedna žena. Išiel dolu. Vidíte, aké ste mocné, ženy?

Čítať ďalej...

Ja viem, že sa modlíte. Všetci sa modlíme. A za dobro našich detí sa modlíme častejšie, vrúcnejšie než za iných ľudí či záležitosti. A predsa píšem - modlime sa.

 "Vylej si srdce ako vodu pred Pánovou tvárou, k Nemu si dvíhaj ruky za život svojich detí." (Nar 2,19b)

Máme doma tri detičky, dievčatká. Denne sa za ne s manželom modlíme. Vyprosujeme im zdravie, radosť zo života, prosíme, aby sme sa pre ne stali lepšími rodičmi. Prosíme o Božiu ochranu, vyprosujeme požehnanie. 

Čítať ďalej...

Trinásť rokov som chodil na karate. A rád som tam chodil. Mojím snom bolo dostať sa na majstrovstvá sveta. Bol som, v Topoľčanoch. Riadny výprask som tam dostal.

Prišli sme a privítal nás nápis: Vítame najlepších karatistov Slovenska. Stačilo mi, že som si to prečítal. Obliekol som si kimono, fotili sme sa pri tom. Naspäť som odchádzal už inak.  So zvesenými ušami. Čo sa stalo? Keď sme losovali, dostal som toho, čo vyhral posledný krát slovenský pohár.

Čítať ďalej...

Rozhovor s mladými manželmi pokračuje pekným svedectvom o tom, ako sa vysporiadať s nečakanými životnými prekážkami a aká je dôležitá vzájomná dôvera manželov.

Maťka a Jony, ste spolu už siedmy rok. Prezraďte nám, ako sa cítite po týchto rokoch spoločného života.
Maťka:
Mám pocit, že naše manželstvo je krajšie a silnejšie.

Jony: Stále lepšie a lepšie varí, ☺. Ale nie... Samozrejme, život v manželstve je neustále krajší a krajší.

Čítať ďalej...


Ľudia, ktorí vstupujú do manželstva, obvykle očakávajú, že skôr či neskôr budú mať deti. Život, ktorý sme dostali, chceme dávať ďalej, a lásku, ktorú cítime medzi sebou ako manželia, chceme rozvíjať v deťoch. Nikto neplánuje byť neplodný, tak ako nikto neplánuje byť chorý či stratiť blízkeho človeka… Predsa sa aj takéto veci stávajú. Ak sa to stane nám, cítime sa ukrivdení: „Prečo práve ja?“

Čítať ďalej...

Jean-Dominique Bunel, 66-ročný Francúz, ktorého vychovali dve lesby, vysvetľuje, že jeho utrpenie nespočívalo v tom, že homosexualita bola spoločenským tabu ale v tom, že rodičia boli jedného pohlavia. Práve osobná skúsenosť ho prinútila postaviť sa proti zákonu o manželstvách a adopciách pre páry rovnakého pohlavia: "Tento zákon v mene boja proti nerovnosti a diskriminácii berie dieťaťu jeho posvätné právo - to aby ho vychovávala mama a otec".

 Prípad Jeana je len jedným z mnohých zozbieraných osudov, ktoré publikuje na svojom blogu Robert Oscar Lopez - americký profesor, ktorého tiež vychovávali lesby a ktorého príbeh, v ktorom hovorí o svojom utrpení, sa už rozšíril po celom svete.

Čítať ďalej...

Asi najťažšie spomedzi všetkých druhov uzdravenia uveríme telesnému uzdraveniu. Je oveľa ľahšie uveriť, že modlitba môže viesť k pokániu alebo môže človeka psychicky zmeniť. V modlitbových skupinách, ktoré poznám, sa však pravidelne dejú skutočné telesné uzdravenia. Často desiatky alebo viac uzdravení sa stane na konferenciách, keď sa modlíme za chorých.

Ak teda máte vieru, že Pán aj dnes uzdravuje ľudí tak, ako ich uzdravoval pred dvetisíc rokmi, naučte sa modliť za chorých. Hoci telesné uzdravenie môže byť skúškou vašej viery (už ste sa niekedy modlili za slepého?), je to tá najjednoduchšia forma modlitby. Je oveľa jednoduchšia a kratšia, než, povedzme, modlitba za vnútorné uzdravenie.

Čítať ďalej...

  Dubaj, 20.1.2014 – Dubaj je mesto superlatívov a rekordov: Stojí tu jediný 7-hviezdičkový hotel na svete, najvyššia budova sveta, jedno z najväčších nákupných centier a najväčšia sústava fontán na svete. No je tu ešte jeden svetový rekord, ktorý by sme v najväčšom meste Arabských emirátov nečakali: So 400 000 veriacimi je tu pravdepodobne aj najväčšia katolícka farnosť na svete!

 Je tu iba málo vonkajších znakov tohto rekordu. Pozemok farnosti na ulici Oud Metha Street obklopuje vysoký betónový múr. Za ním sa týči zopár šedých budov. V múre na rohu je bankomat. Minarety susednej mešity sú naproti tomu viditeľné už z diaľky. Na múre a na jednej budove sú tabule s anglickým a arabským nápisom „Katolícky kostol Panny Márie“.

Čítať ďalej...

Ako má vyzerať zdravá kresťanská rodina a ako sa prejavuje tá chorá? O tom, že mladí túžia po zmysle života, po pravde i cesta a pritom Ježiš je Cesta i Pravda, no našim štýlom im vieru znechutíme. O rodinách, ich problémoch a kríze rodiny hovorí cesta+ s diakonom a psychiatrom Maxom Kašparů (63).

 

Čítať ďalej...

 Mať politickú moc neznamená nič iné, než môcť ovládať svojou vôľou iných ľudí. Ale kto z ľudí bude ochotný dobrovoľne podriadiť inému svoju vôľu, svoju slobodu, seba samého? Od samého počiatku vlastnil v spoločnosti politickú moc ten, kto bol silnejší, alebo za kým stála vojenská donucovacia sila. A tí ostatní nemali a ani nemajú príliš na výber. Násiliu nie je vôbec ľahké odporovať, najmä ak každý človek má svoj vlastný prah bolestivosti, ktorý ak sa prekročí, dokáže človeka zlomiť. Mučeníci nie sú každodenným Božím darom. „Ľudia nič neobdivujú tak, ako silu a k ničomu nemajú menšiu úctu, než k vojenskej slabosti“ (T.  L. Knutsen, Dějiny teorie mezinárodních vztahů, str. 265).  V súčasnej demokracii okrem vojenskej sily významnú donucovaciu úlohu zohrávajú informačné technológie a nezriedka sa vlastnenie informácie stáva nástrojom zisku či ovládania (vydierania) iných (porov. K. Koch, Konfrontace nebo dialog, str. 36).

Čítať ďalej...

Vážený pán minister,
v roku osláv 1150 výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda ako členovia kultúrno-historickej inštitúcie, ktorá si hlboko ctí tradičné hodnoty po stáročia uctievané našimi predkami, so znepokojením sledujeme nastupujúci trend dehonestácie rodiny, neetické zásahy do výchovy a vzdelávania detí a ďalšie tendencie, ktoré k nám prenikajú zo Západu a, žiaľ, premietli sa aj do návrhu nového strategického programového dokumentu pre oblasť ľudských práv. Kriticky vnímame aj zloženie pracovnej skupiny vypracovávajúcej tento dokument, kde neobvykle vysoký (spoločensky neproporčný) počet ľudí – minimálne jedna tretina – zastáva práve spomínaný úpadkový západný hodnotový systém.

Čítať ďalej...