ŽIVÉ VYSIELANIEkaždú Nedeľu o 09:30 hod

ROZPIS BOHOSLUŽIEB

28.09. - 4. Októbra 2020

Farský kostol SOBRANCE
Pondelok                           17:30
Utorok                                18:00
Streda                                 18:00
Štvrtok                  08:30 a 17:30
Piatok                    07:00 a 18:00

Sobota                                18:00
Nedeľa                  07:30 a 09:30
Kaplnka KÚPELE
Pondelok                          16:00
Utorok                               16:00
Streda                                16:00
Piatok                                15:45
Sobota                               15:45
Nedeľa                              10:45
Filiálka OSTROV
Utorok                               17:00
Piatok                                16:30
Sobota                               16:30
Nedeľa                              08:00
 
KOMPLETNÉ OZNAMY

 

Pedro Barrajón, formátor exorcistov a profesor teológie sa vyjadruje ku katolíckej
náuke o démonoch a pekle. Interview Paula Baddeho / Die Welt


„Nijaký démon sa nikdy neodváži pri exorcizme uraziť Božiu Matku. Nikdy.“ Povedal to exorcista páter Pedro Barrajón LC (foto) v interview, ktoré viedol Paul Badde pre časopis „Die Welt“. Barrajón je profesor bioetiky, rektor Pápežského athenauma Regina Apostolorum, korešpondujúci člen Pápežskej teologickej akadémie a vedúci vatikánskeho kurzu pre exorcistov. „Inak sú urážaní všetci,“ vysvetlil Barrajón ďalej, „kňazi, ktorí sú prítomní, biskupi, pápež, ba dokonca aj Ježiš Kristus, no nikdy nie Panna Mária. Je to mystérium.“„Náuka Katolíckej cirkvi o Zlom je po stáročia nezmenená“, vysvetľuje profesor. Podľa kresťanskej tradície sú démoni a diabol „anjeli, ktorí sa vzbúrili proti Bohu a naďalej rebelujú od počiatku stvorenia doteraz.“ Boh pripustil zlo „kvôli našej slobode“, pretože „bez možnosti slobodnej voľby dobra alebo zla niet nijakej slobody“. Keď boli anjeli stvorení, tak potom boli stvorení „aj padlí anjeli a následne aj peklo“. „Nie je to nijaké samostvorenie. Peklo tiež nie je miesto, je to stav. Je to stav, v ktorom démoni nachádzajú samých seba: v ich nenávisti voči Bohu.“

 

Welt Online: Krátko po svojom zvolení privítal Benedikt XVI. skupinu exorcistov. Bol to signál.

Profesor Pedro Barrajón: Nie, to bolo rutinné stretnutie talianskych exorcistov. Náuka Katolíckej cirkvi o Zlom je po stáročia nezmenená.

Welt Online: Čo učí?

Barrajón: V prvom rade je založená na Svätom písme, podľa ktorého Boh stvoril všetky bytosti – ľudí, ako aj čistých duchov, teda aj anjelov a démonov.

Welt Online: Boh stvoril démonov?

Barrajón: On stvoril všetko. Podľa kresťanskej tradície sú démoni a diabli padlí anjeli. Sú to anjeli, ktorí sa vzbúrili proti Bohu a naďalej rebelujú - od začiatku stvorenia.

Welt Online: Ako mohol Boh toto zlo vôbec dopustiť?

Barrajón: Pre našu slobodu! Zlo je nevyhnutne spojené s darom slobody. Boh stvoril človeka slobodného. Pri zvažovaní pripustení zla a daru slobody sa rozhodol pre slobodu. Bez možnosti slobodnej voľby medzi dobrom a zlom niet slobody. To znamená: Boh si cení slobodu vyššie ako všetky naše hriechy. Zvieratá nie sú nikdy zlé – ale nie sú ani nikdy slobodné. Slobodou nás Boh vyzdvihol nad zvieratá.

Welt Online: Ako si máme predstaviť čistých duchov?

Barrajón: Majú vôľu. Majú inteligenciu. Ale nemajú zmysly. Nemajú telo. Telá sú atribúty človeka a zvierat.

Welt Online: Podľa viery kresťanov je Boh osoba. Sú Zlý a diabol tiež osoby?

Barrajón: Švajčiarsky teológ Karl Barth povedal, že démon je neosobná osoba. Pretože čo je osoba? Je to bytosť s duchovnou povahou, s inteligenciou a vôľou, v ktorej inteligencia hľadá pravdu a vôľa dobro. Démon má inteligenciu a vôľu, no jeho vôľa hľadá zlo a nepravdu. V tomto zmysle povedal Karl Barth, že diabol je osobná neosoba, nazýva ju „to ničotné“.

Welt Online: Má tvár?

Barrajón: Nie. Ale Boh môže dopustiť, že anjeli ako aj démoni prijmú fyzický spôsob zjavenia. Tak sa môžu anjeli zjavovať ľuďom, aby im priniesli posolstvá. A tak môže Boh aj dopustiť, že démoni prijmú fyzické kvality a zjavia sa v podobe ľudí alebo zvierat – to sa však netýka ich bytosti. Oni môžu tieto formy iba prijať. Oni ich nemajú.

Welt Online: Majú čuch?

Barrajón: O niektorých svätcoch sa traduje, že dokázali diabla ucítiť – ako sv. Terézia Avilská. Satan jej zapáchal.

Welt Online: Po síre?

Barrajón: Niektorí svätci to tak hovoria. Je to zrejme predovšetkým iba odporný zápach.

Welt Online: Čo je domovom démonov? Peklo?

Barrajón: Áno. Peklo bolo stvorené pre nich, nie pre ľudí.

Welt Online: Aj peklo bolo stvorené?

Barrajón: Áno. Anjeli boli predsa stvorení a teda aj padlí anjeli, z toho vyplýva, že aj peklo. Nie je to nijaké samostvorenie. Peklo nie je ani nijaké miesto, je to stav. Je to stav, v ktorom démoni nachádzajú samých seba – v ich nenávisti k Bohu.

Je to stav negácie lásky. Boh je láska. Peklo je protiláska – je to nenávisť. Peklo je predstava stavu tohto ducha. Peklo je stav večného nemilovania. Je to aj večné neprijímanie Božej lásky.

Welt Online: Existujú objektívne kritériá na spoznanie, že démon sa niekoho zmocnil?

Barrajón: Nový obrad exorcizmu veľmi jasne zhŕňa kritériá prípadu posadnutosti. Najzreteľnejším pre mňa ako pre kňaza je hlboká averzia voči svätým predmetom, ako kríž, ruženec alebo znamenie kríža. Aj odpor voči Božiemu slovu, pri ktorom takéto osoby úplne znervóznia. Menej dôležité znaky sú nadprirodzené schopnosti, ktoré tieto osoby zrazu dokážu vyvinúť – že hovoria cudzími jazykmi, ktoré sa nikdy neučili, že dokonca levitujú – teda vznášajú sa a prekonávajú zemskú príťažlivosť. Niekedy sú nevysvetliteľne silné a násilné. Nie je však také jednoduché presne určiť prípady posadnutosti. Ja tieto osoby najprv vyzvem, aby navštívili neurológa alebo psychiatra, predtým, než sa ich prípadom zaoberám. Ak dostanem avízo od odborníkov, že už nevedia ako ďalej, začínam s duchovným uzdravovaním. Zhruba sa dá povedať, že z 10 osôb, ktoré žiadajú exorcizmus, je jeden skutočný prípad posadnutosti.

Welt Online: Existujú dôvody posadnutosti?

Barrajón: Nepoznáme ich. Nemôžeme ani povedať, prečo človek dostane rakovinu a iný nie. Nemáme pre to vysvetlenie. Vieme iba, že Božia moc a láska je väčšia – pri našich fyzických a duchovných chorobách. Tak treba vidieť aj posadnutosť.

Welt Online: Ako prebieha exorcizmus?

Barrajón: Cirkev vyžaduje od kňaza, ktorý takéto „vyháňanie diabla“ vykonáva, predovšetkým morálnu istotu, že ide o posadnutosť. Absolútna istota predsa neexistuje. Preto má pre exorcistu nesmierny význam, aby bol mužom modlitby a pôstu.

Welt Online: A potom?

Barrajón: Exorcizmus je veľká oficiálna modlitba, v ktorej je prítomná sila Cirkvi. To je jadro. Niekedy sa na to používa svätená voda alebo kadidlo a vždy kríž s Ukrižovaným v rukách kňaza. Okrem kňaza by malo byť prítomných viac osôb pre prípad, že sa posadnutý stane násilným. Ľudia sa totiž pri vyháňaní diabla zmenia. Už nezostávajú tými istými.

Pri tomto obrade démon sa dáva spoznávať vzhľadom na prítomnosť Boha a viacerých ľudí, ktorí sa spoločne modlia. Často reaguje násilím, pretože vie, že istým spôsobom je už prekonaný. Hlas posadnutého sa pritom normálne mení a stáva sa veľmi nepríjemným.

Welt Online: Aj hrozivým?

Barrajón: Vôbec nie. Mne je v takých chvíľach vždy len ľúto človeka, ktorý je posadnutý. Pretože on trpí – a ty vidíš, že trpí. No súčasne si rád, pretože vieš, že exorcizmus ho od tejto trýzne oslobodí. Každý exorcizmus sa začína vzývaním Trojjediného Boha – Otca, Syna a Ducha Svätého. Za tým nasleduje čítanie odsekov zo Svätého písma predtým, než sa začne istý druh dialógu medzi exorcistom a posadnutou osobou, v ktorom sa exorcista pýta na meno démona. To je vždy ťažká chvíľa. Zlý sa nikdy nechce zjaviť. Často klame.

Welt Online: Prečo nechce prezradiť svoje meno?

Barrajón: Meno odhaľuje jeho podstatu. Franz Rosenzweig raz povedal, že meno nie je iba „zvuk a dym“, ale „slovo a oheň“. Meno Ježiš znamená „Boh zachraňuje“. Izák, Jakub, všetky tieto mená majú mimoriadny význam. A vždy odhaľujú podstatu bytosti osoby. Keď vyslovím svoje meno, hovorím tiež: Ja som tu. Nijaký démon nechce nikdy prezradiť svoje meno.

Welt Online: A keď ho vyslovil?

Barrajón: Nakoniec kňaz povie démonovi: Choď preč! Zmizni! Väčšinou démon najprv odpovie: Nie. Nechcem. Rebeluje a revoltuje. Niekedy povie: Ty nemáš nado mnou nijakú moc. Ty si pre mňa nič. Postupne, pomaly jeho odpor poľavuje. Väčšinou sa to stane po vzývaní Božej Matky, ktorá je pritom veľmi dôležitá. Nijaký démon sa nikdy neodváži uraziť ju pri exorcizme. Nikdy.

Welt Online: Má väčší rešpekt pred Máriou ako pred samotným Bohom?

Barrajón: Očividne. Inak uráža všetkých – kňazov, všetkých, čo sú prítomní, biskupov, pápeža, ba dokonca Ježiša Krista, no nikdy nie Pannu Máriu. Je to tajomstvo.

Welt Online: A potom?

Barrajón: Nuž, exorcizmus môže trvať aj hodinu – a končí sa modlitbami. Odporúča sa nenechať ho trvať príliš dlho, pretože tento zápas je pre všetkých prítomných veľmi ťažký a namáhavý – aj pre samotnú postihnutú osobu. Po exorcizme cítia všetci veľkú úľavu, akoby znova mohli nanovo dýchať.

No v mnohých prípadoch je potrebný aj ďalší exorcizmus. Poznám prípady, pri ktorých boli osoby úplne oslobodené až po viacerých exorcizmoch a mohli začať nový život. Často hovoria, že je to pre nich ako nové narodenie.

Welt Online: Vo svete je toľko zla. Pozrime sa na tie mnohé vojny, všetky tie masakre, tyranov a vrahov. Nie je potom zvláštne, že diabol hrá svoju hru ešte aj s úbohými jednotlivcami a zmocňuje sa ich? Či nemá nič lepšie na práci – teda horšie? Nie je ešte stále dosť zamestnaný?

Barrajón: To je skutočne tajomstvo. Prípady posadnutia sa mi zdajú ako zlý rub veci, aj ako nevysvetliteľný div, ktorý môžeme aj pozorovať. Diabol je prítomný všade, kde sa deje zlo v rámci normálnych prírodných zákonov. V každom, kto hovorí, ja neakceptujem lásku, lásku k mojim bratom a sestrám, lásku k Bohu.

Teda na veľmi mnohých miestach, vo všetkých masakrách, v každej vražde, vo fyzických katastrofách, v každom koncentračnom tábore, v každom zle. Niekedy sa prejavuje zvláštnym spôsobom, ale aj v prípadoch posadnutosti. Oveľa nebezpečnejší je však tam, kde sa nedá spoznať a kde sa nedá vyhnať exorcizmom. To je nepochybné. –zg-