ŽIVÉ VYSIELANIE
Gréckokatolícka sv. liturgia:

Pondelok a štvrtok o 17:00 hod

Nedeľa o 09:00 hod

Rímskokatolícka sv. omša:
Streda a piatok o 18:30 hod
Nedeľa o 10:30 hod

ROZPIS BOHOSLUŽIEB

21. - 31. Máj 2020

Farský kostol SOBRANCE
Pondelok               07:00 a 18:00
Utorok                   07:00 a 18:30
Streda                                 18:30
Štvrtok                               07:00
Piatok                                 18:30

Sobota                                18:00
Nedeľa       07:30, 09:15 a 10:30
Kaplnka KÚPELE
Pondelok                          16:00
Streda                                16:00
Piatok                                16:00
Sobota    
                           16:00
Nedeľa                              10:45
Filiálka OSTROV
Utorok                               17:00
Streda                                17:00
Piatok                                17:00
Sobota                               17:00
Nedeľa                              08:00
 
KOMPLETNÉ OZNAMY

 

 ZOSTÁVAM DOMA, PANE,
a uvedomujem si, že si ma to tiež naučil, keď si v poslušnosti otcovi žil tridsať rokov
v dome v Nazarete v očakávaní svojho veľkého poslania.
ZOSTÁVAM DOMA, PANE,

a v tesárskej dielni svätého Jozefa, tvojho a aj môjho pestúna, sa učím pracovať, poslúchať,
aby som vyhladil/ohobľoval nerovnosti vo svojom živote, a tak pre Teba vytvoril umelecké dielo.
ZOSTÁVAM DOMA, PANE,

a viem, že nie som sám, pretože Mária, ako každá mama, je niekde tu a stará sa
o domácnosť a pripravuje pre nás obed, všetci sme Božia rodina.
ZOSTÁVAM DOMA, PANE,

a robím to zodpovedne pre svoje dobro, pre zdravie všetkých v našom meste, pre zdravie
tých, ktorých mám rád, a pre dobro môjho brata, ktorého si mi poslal do cesty a žiadaš ma,
aby som za neho bdel v záhrade života.
ZOSTÁVAM DOMA, PANE,
a v tichu Nazareta sa snažím modliť, čítať, učiť sa, meditovať a byť užitočný v malých prácach, aby bol náš domov krajší a útulnejší.
ZOSTÁVAM DOMA, PANE,

a hneď ráno Ti vzdávam vďaky za nový deň, ktorý mi venuješ, budem sa ho snažiť nezničiť,
ale prijať ho s úžasom ako dar a veľkonočný zázrak.
ZOSTÁVAM DOMA, PANE,

a na poludnie opäť prijmem Anjelov pozdrav stanem sa služobníkom lásky spolu s Tebou,
ktorý si sa stal človekom, aby si prebýval medzi nami, a unavený z cesty Ťa nájdem smädného pri Jakubovej studni a hladného po láske na Kríži.
ZOSTÁVAM DOMA, PANE,

a ak ma podvečer bude trocha sužovať melanchólia, budem Ťa vzývať ako Emauzskí učeníci: „Zostaň s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa už schýlil.“
ZOSTÁVAM DOMA, PANE,

a večer spojený modlitbou s toľkými chorými a osamelými budem čakať na ranné zore, aby som znova mohol spievať o Tvojom milosrdenstve a povedať všetkým, že v búrkach si Ty mojím útočiskom.
ZOSTÁVAM DOMA, PANE,

a necítim sa sám, ani opustený, pretože Ty si mi povedal: „Ja som s vami po všetky dni.“
Áno, najmä v týchto dňoch opustenosti, Pane, v ktorých, ak moja prítomnosť nebude potrebná, prídem ku všetkým jedine na krídlach modlitby.

Amen.

  Giuseppe, biskup (Nocera Inferiore – Samo, TALIANSKO)