ŽIVÉ VYSIELANIE
Gréckokatolícka sv. liturgia:

Pondelok a štvrtok o 17:00 hod

Nedeľa o 09:00 hod

Rímskokatolícka sv. omša:
Streda a piatok o 18:30 hod
Nedeľa o 10:30 hod

ROZPIS BOHOSLUŽIEB

21. - 31. Máj 2020

Farský kostol SOBRANCE
Pondelok               07:00 a 18:00
Utorok                   07:00 a 18:30
Streda                                 18:30
Štvrtok                               07:00
Piatok                                 18:30

Sobota                                18:00
Nedeľa       07:30, 09:15 a 10:30
Kaplnka KÚPELE
Pondelok                          16:00
Streda                                16:00
Piatok                                16:00
Sobota    
                           16:00
Nedeľa                              10:45
Filiálka OSTROV
Utorok                               17:00
Streda                                17:00
Piatok                                17:00
Sobota                               17:00
Nedeľa                              08:00
 
KOMPLETNÉ OZNAMY

 

Čo je vlastne pokora? Pokora je predovšetkým pravda. Aká pravda? Pravda, že ten hlavný nie som ja, ale ten za mnou. Duch Svätý.

Všimnite si veľkých ľudí. Starozákonných ľudí. Čím som starší, tým viac si ich všímam. Sú to veľkí "sympaťáci".

Dávid. Taký silný a mocný a predsa taký slabý. Král Dávid zabil medveďa, zabil leva, zabil Goliáša. Mocný a silný a stačila jedna žena. Išiel dolu. Vidíte, aké ste mocné, ženy?

K Dávidovi prišiel prorok Nátan a hovorí mu:
Kráľ, jeden boháč mal tisíc oviec a iný mal len jednu ovečku. S ňou spával, o ňu sa staral, bola to jeho ovečka. Prišiel boháč a povedal tomu druhému: "Daj mi tú ovečku!"
"Nie, nedám ti ju. To je moja ovečka. Starám sa o ňu, kŕmim ju, spávam s ňou."
Zabil ho a vzal mu tú ovečku.

Viete si predstaviť, ako zareagoval Dávid? Vytiahol meč: Povedz kto to je, Nátan, a hneď mu odseknem hlavu. Povedz!"
"Ty si to, Dávid!"
"Čože?"
"Áno, ty, Dávid! Mohol si mať ženu, ktorú si len chcel. Prečo si zatúžil po tejto?"

Viete, prečo bol kráľ Dávid taký veľký? Nie preto, že zjednotil izraelské kmene, ako nikto predtým. Nie preto, že zabil medveďa, leva a Goliáša. Preto, lebo keď zhrešil, v pokore to uznal.
"Áno, tento muž má pravdu, veľký je môj hriech!"
Keď zhrešil s Betsabe, uznal svoj hriech.

V tom je jeho veľkosť. V jeho pokore.