ŽIVÉ VYSIELANIEPodľa programu v oznamoch.

  Dubaj, 20.1.2014 – Dubaj je mesto superlatívov a rekordov: Stojí tu jediný 7-hviezdičkový hotel na svete, najvyššia budova sveta, jedno z najväčších nákupných centier a najväčšia sústava fontán na svete. No je tu ešte jeden svetový rekord, ktorý by sme v najväčšom meste Arabských emirátov nečakali: So 400 000 veriacimi je tu pravdepodobne aj najväčšia katolícka farnosť na svete!

 Je tu iba málo vonkajších znakov tohto rekordu. Pozemok farnosti na ulici Oud Metha Street obklopuje vysoký betónový múr. Za ním sa týči zopár šedých budov. V múre na rohu je bankomat. Minarety susednej mešity sú naproti tomu viditeľné už z diaľky. Na múre a na jednej budove sú tabule s anglickým a arabským nápisom „Katolícky kostol Panny Márie“.

 Kto prešiel okolo domčeka vrátnice, stále ešte nachádza len málo náznakov kostola: nijaká zvonica, nijaký kríž. Iba Lurdská jaskynka vľavo od vchodu dáva spoznať, že vchádzame do cirkevnej budovy. Kostolné veže nesmú byť v Arabských emirátoch viditeľné mimo pozemku.

Veľká plochá budova bez ozdôb priamo proti vchodu je Kostol Panny Márie. Ponúka miesta 1700 návštevníkom, teda viac ako väčšina tunajších kostolov. Napriek týmto rozmerom je niekedy pre veriacich príliš malá (foto), pretože často príde až 2000 veriacich, dokonca aj vo všedný deň. Ak už nie je vnútri miesto, prenáša sa svätá omša reproduktormi a videoprojektormi aj von pred kostol. Na veľké sviatky sa zíde aj do 20 000 veriacich na priestranstve, kde sa nachádza aj fara, dom sestier, škola a malé športovisko.

Pozemok okolo kostola pridelil farnosti v roku 1966 emir šejk Rašíd bin Saeed Al-Maktoum. O rok neskôr sa už konala posviacka kostola. Terajšia budova pochádza z r. 1989. Na priestranstve sa môžu veriaci slobodne modliť a kňazi bez obmedzení sláviť sväté omše. Mimo múrov farnosti to možné nie je. So susednou mešitou a imamom nie sú nijaké kontakty.

 Farár, kapucín Tomasito Veneracion, odhaduje, že vo farnosti žije do 400 000 katolíkov. ... Tento rodený Filipínec tu pôsobí 4 roky, predtým bol 7 rokov v púštnom štáte Katar. O farnosť sa stará s 9 spolubratmi a kňazmi z rôznych krajín.

 Farnosť je jednou zo 7 farností v Spojených arabských emirátoch a jej členmi sú prevažne indickí a filipínski prisťahovalci za prácou. Cudzinci tvoria v Dubaji až 85 obyvateľstva. Podobná situácia je aj v iných štátoch v Perzskom zálive. 

 V emirátoch, ktoré majú 9 miliónov obyvateľov, žije asi 400 000 Filipíncov. Mnohí sa tu cítia bez rodín sami. „Cirkev sa im v tejto prechodnej emigrácii stáva druhým domovom, kde nenájdu iba duchovný domov, ale aj vzájomné kontakty. Tak sa priestranstvá našich málo farností stávajú istým druhom 'salónu stretávania' v duchovnom aj ľudskom ohľade,“ vysvetľuje biskup Paul Hinder, apoštolský vikár pre južnú Arábiu - teda Jemen a Oman. Preto je na omšiach toľko veriacich.

 Bez pomoci stoviek dobrovoľníkov by práca vo farnosti fungovať nemohla. Sú tu služby, tzv. „ministries“, v ktorých sa angažujú laici. Navštevujú ľudí v nemocnici, v táboroch robotníkov, či vo väzení, pomáhajú v právnych otázkach, keď ľudia stratili prácu, alebo aj lekárskym ošetrením. Trikrát do roka je vo farnosti možnosť preventívnej prehliadky zdarma, pritom sa nerobí rozdiel, či je niekto kresťan, alebo moslim, chudobný alebo bohatý.

 Aj katechéza je v rukách dobrovoľníkov – o 6300 detí sa stará 300 katechétov na hodinách náboženstva. Piatok je moslimský sviatok, keď ľudia majú voľno. Cirkev sa prispôsobila. V ten deň sa koná výučba detí a mládeže.
Na svätých omšiach sú takisto potrební laici pri rozdávaní svätého prijímania.  Okrem toho tu pôsobia lektori, speváci a usporiadatelia. Keď sa skončí jedna svätá omša, noví veriaci už stoja v rade na ďalšiu.

 V piatok sa tam slávi najmenej 12 omší, v sobotu a nedeľu do 7 omší. V pracovné dni sú omše ráno aj večer. Slávia sa prevažne po anglicky, ale aj indickými jazykmi alebo filipínskym jazykom. 

Kresťanstvo v Perzskom zálive rastie, pretože kvôli práci sem prichádza stále viac ľudí z Indie a Filipín. Preto chce biskup Paul Hinder investovať do školského vzdelávania. Všetkých turistov v Dubaji okrem toho pozýva, aby dni „netrávili iba v nákupných centrách a hoteloch s niekoľkými výletmi do púšte, ale aby sa niekedy ukázali aj v kostole.