ŽIVÉ VYSIELANIEkaždú Nedeľu o 09:30 hod

ROZPIS BOHOSLUŽIEB

28.09. - 4. Októbra 2020

Farský kostol SOBRANCE
Pondelok                           17:30
Utorok                                18:00
Streda                                 18:00
Štvrtok                  08:30 a 17:30
Piatok                    07:00 a 18:00

Sobota                                18:00
Nedeľa                  07:30 a 09:30
Kaplnka KÚPELE
Pondelok                          16:00
Utorok                               16:00
Streda                                16:00
Piatok                                15:45
Sobota                               15:45
Nedeľa                              10:45
Filiálka OSTROV
Utorok                               17:00
Piatok                                16:30
Sobota                               16:30
Nedeľa                              08:00
 
KOMPLETNÉ OZNAMY

 

Starý chorý muž prijal od svojho lekára zlú správu.
Ako sa pripravoval na odchod z ordinácie, otočil sa a oslovil lekára.

Pán doktor, bojím sa smrti. Povedzte mi, čo je tam na druhej strane dverí?
Lekár veľmi potichu odvetil: ,,To neviem,,

,,Vy to neviete? Ste kresťan a neviete čo je na druhej strane?,,

Lekár sa zamyslel a chytil kľučku dverí svojej ordinácie. Z druhej
strany bolo počuť škrabanie a kňučanie.
Ako náhle lekár otvoril dvere do ordinácie zo súkromnej časti vbehol
dnu jeho pes. Vyskakoval v nespútanej radosti, že našiel svojho pána.

Lekár sa obrátil na pacienta: ,,Videli ste môjho psa? Nikdy v tejto
ordinácii nebol a nevedel čo je vo vnútri. Nevedel nič, okrem toho, že
je tu jeho pán... A keď sa dvere otvorili, vstúpil bez obáv. Viem málo o
tom, čo sa nachádza na druhej strane po smrti. Ale viem jednu vec...

Je tam môj Pán a to úplne stačí...