ŽIVÉ VYSIELANIEkaždú Nedeľu o 09:30 hod

ROZPIS BOHOSLUŽIEB

28.09. - 4. Októbra 2020

Farský kostol SOBRANCE
Pondelok                           17:30
Utorok                                18:00
Streda                                 18:00
Štvrtok                  08:30 a 17:30
Piatok                    07:00 a 18:00

Sobota                                18:00
Nedeľa                  07:30 a 09:30
Kaplnka KÚPELE
Pondelok                          16:00
Utorok                               16:00
Streda                                16:00
Piatok                                15:45
Sobota                               15:45
Nedeľa                              10:45
Filiálka OSTROV
Utorok                               17:00
Piatok                                16:30
Sobota                               16:30
Nedeľa                              08:00
 
KOMPLETNÉ OZNAMY

 

Pred siedmimi rokmi sa vtedajší kardinál Jorge Mario Bergoglio
SJ, terajší Svätý Otec, zveril talianskemu mesačníku 30 Giorni so svojim
vzťahom k tejto modlitbe. Opísal pri tejto príležitosti svoj zážitok z Ríma
z roku 1985, keď sa zúčastnil na spoločnej modlitbe ruženca s Jánom Pavlom
II. ktorá sa vtedy konala každú prvú sobotu v mesiaci. "On kľačal vpredu.


Videl som ho zozadu a postupne som sa pohrúžil do modlitby," spomínal
kardinál Bergoglio. "Nebol som sám. Modlil som sa uprostred Božieho ľudu
pod vedením svojho pastiera. Keď som sa pozrel na pápeža, bol som
roztržitý. Jeho zbožnosť bola svedectvom. Predstavil som si ho ako mladého
kňaza, seminaristu, básnika, robotníka, dieťa z Wadowíc v rovnakej pozícii,
ako sa modli jeden zdravas za druhým. Svedectvo jeho zbožnosti na mňa
urobilo obrovský dojem. Uvedomil som si pravý význam slov, ktoré povedala
Božia Matka v Guadalupe svätému Juanovi Diegovi: "Nemaj strach, či nie som
Tvoja matka?" Pochopil som, že v pápežovom živote je Mária prítomná. Od tej
doby sa modlím denne 15 tajomstiev ruženca," povedal pred siedmimi rokmi
terajší pápež František, ktorého slová reprodukoval taliansky katolícky
denník Avvenire.