ŽIVÉ VYSIELANIEkaždú Nedeľu o 09:30 hod

ROZPIS BOHOSLUŽIEB

28.09. - 4. Októbra 2020

Farský kostol SOBRANCE
Pondelok                           17:30
Utorok                                18:00
Streda                                 18:00
Štvrtok                  08:30 a 17:30
Piatok                    07:00 a 18:00

Sobota                                18:00
Nedeľa                  07:30 a 09:30
Kaplnka KÚPELE
Pondelok                          16:00
Utorok                               16:00
Streda                                16:00
Piatok                                15:45
Sobota                               15:45
Nedeľa                              10:45
Filiálka OSTROV
Utorok                               17:00
Piatok                                16:30
Sobota                               16:30
Nedeľa                              08:00
 
KOMPLETNÉ OZNAMY

 

(Interfax, Moskva) – Vedci experimentálne dokázali zázračné pôsobenie
znaku kríža a modlitby.
„Zistili sme, že starý zvyk robiť znak kríža nad jedlom a pitím má hlboký
mystický význam. Prakticky vzaté: jedlo je v okamihu doslova očistené. Je to
veľký zázrak, ktorý sa deje dennodenne.“, hovorí fyzička Angelina
Malachovskaja pre denník Žizň.

 

(Interfax, Moskva) – Vedci experimentálne dokázali zázračné pôsobenie
znaku kríža a modlitby.
„Zistili sme, že starý zvyk robiť znak kríža nad jedlom a pitím má hlboký
mystický význam. Prakticky vzaté: jedlo je v okamihu doslova očistené. Je to
veľký zázrak, ktorý sa deje dennodenne.“, hovorí fyzička Angelina
Malachovskaja pre denník Žizň.


Malachovskaja robila štúdiu sily kríža s požehnaním ruskej ortodoxnej cirkvi.
Uskutočnila veľké množstvo experimentov, ktoré boli opakovane overené
predtým, ako boli publikované.


„Objavila tiež unikátne bakteriálne vlastnosti vody po tom, ako nad ňou bola
vyrieknutá modlitba a urobený kríž. Štúdia tiež objavila nové, doteraz
nepoznané vlastnosti Božieho slova pri transformácii štruktúry vody, pričom
značne vzrastá optická hustota v ultrafialovom spektrálnom pásme.“, uvádza
denník.


Vedci overili dopad modlitby k Bohu a znaku kríža na patogénnej baktérii.
Zobrali vodné vzorky z rôznych rezervoárov – studní, riek a jazier . Všetky
vzorky obsahovali zlatého stafylokoka v kolónach. Ich počet však klesol
sedem až tisícnásobne po vyrieknutí modlitby a urobení znaku kríža nad
skúmanými vzorkami.


Experiment bol nastavený tak, aby sa vopred vylúčil vplyv akejkoľvek
mentálnej sugescie. Modlitbu vyriekli dvaja veriaci a dvaja neveriaci. Počet
baktérií v rôznych prostrediach klesal oboch prípadoch porovnateľne.
Vedci tiež dokázali užitočný vplyv modlitby a znaku kríža na ľudí. Všetci
účastníci testu mali stabilizovaný a zlepšený krvný tlak – ľuďom s nízkym
tlakom stúpol a opačne.


Bolo tiež spozorované, že ak bol znak kríža urobený nepatričným spôsobom –
náhle, drsne a pod, alebo urobený mimo obvyklého miesta, ktorým je stred
čela – jeho pozitívne účinky boli oveľa slabšie, v niektorých prípadoch
absentovali úplne.