ŽIVÉ VYSIELANIEkaždú Nedeľu o 09:30 hod

ROZPIS BOHOSLUŽIEB

28.09. - 4. Októbra 2020

Farský kostol SOBRANCE
Pondelok                           17:30
Utorok                                18:00
Streda                                 18:00
Štvrtok                  08:30 a 17:30
Piatok                    07:00 a 18:00

Sobota                                18:00
Nedeľa                  07:30 a 09:30
Kaplnka KÚPELE
Pondelok                          16:00
Utorok                               16:00
Streda                                16:00
Piatok                                15:45
Sobota                               15:45
Nedeľa                              10:45
Filiálka OSTROV
Utorok                               17:00
Piatok                                16:30
Sobota                               16:30
Nedeľa                              08:00
 
KOMPLETNÉ OZNAMY

 Sme si vedomí, že Európa, ba celý svet má dnes problémy, s ktorými si nevie rady. Príčinou väčšiny z nich je to, že sa ľudia vzdali Boha a viac ho "nepotrebujú." A preto hlavnou náplňou našich stretnutí v klube sú modlitby. Modlitby matiek za svoje deti, vnúčatá a za deti, za ktoré sa nikto nemodlí. Modlime sa za našich kňazov, za starých a chorých, za naše rodiny, za predstaviteľov mesta a štátu. Uvedomujeme si, že žiť život radostne a tvorivo sa dá iba s optimistickým a veselým pohľadom na svet, aj keď sa nám to rovnako kráti. Denne sa však blížime k tomu, ktorý nás pozná po mene, stvoril nás pre seba a má s nami stále veľké plány.


Pripravila: Marta Javorská