ŽIVÉ VYSIELANIE
Gréckokatolícka sv. liturgia:

Pondelok a štvrtok o 17:00 hod

Nedeľa o 09:00 hod

Rímskokatolícka sv. omša:
Streda a piatok o 18:30 hod
Nedeľa o 10:30 hod

ROZPIS BOHOSLUŽIEB

21. - 31. Máj 2020

Farský kostol SOBRANCE
Pondelok               07:00 a 18:00
Utorok                   07:00 a 18:30
Streda                                 18:30
Štvrtok                               07:00
Piatok                                 18:30

Sobota                                18:00
Nedeľa       07:30, 09:15 a 10:30
Kaplnka KÚPELE
Pondelok                          16:00
Streda                                16:00
Piatok                                16:00
Sobota    
                           16:00
Nedeľa                              10:45
Filiálka OSTROV
Utorok                               17:00
Streda                                17:00
Piatok                                17:00
Sobota                               17:00
Nedeľa                              08:00
 
KOMPLETNÉ OZNAMY

 Sme si vedomí, že Európa, ba celý svet má dnes problémy, s ktorými si nevie rady. Príčinou väčšiny z nich je to, že sa ľudia vzdali Boha a viac ho "nepotrebujú." A preto hlavnou náplňou našich stretnutí v klube sú modlitby. Modlitby matiek za svoje deti, vnúčatá a za deti, za ktoré sa nikto nemodlí. Modlime sa za našich kňazov, za starých a chorých, za naše rodiny, za predstaviteľov mesta a štátu. Uvedomujeme si, že žiť život radostne a tvorivo sa dá iba s optimistickým a veselým pohľadom na svet, aj keď sa nám to rovnako kráti. Denne sa však blížime k tomu, ktorý nás pozná po mene, stvoril nás pre seba a má s nami stále veľké plány.


Pripravila: Marta Javorská