ROZPIS BOHOSLUŽIEB

18. - 24. Marec 2019

Farský kostol SOBRANCE
Pondelok                           17:30
Utorok                   07:00 a 18:00
Streda                                 18:00
Štvrtok                               07:00
Piatok                                 18:00

Sobota                                18:00
Nedeľa                  07:30 a 09:30
Kaplnka KÚPELE
Pondelok                          16:00
Utorok                               16:00
Streda                                16:00
Piatok                                16:00
Sobota                               14:00
Nedeľa                              10:45
Filiálka OSTROV
Utorok                               17:00
Streda                                17:00
Piatok                                17:00
Nedeľa                              08:00
 
KOMPLETNÉ OZNAMY

 

2. Pôstna kázeň na tému: Čistota vo vzťahu sv. manželov Martenovncov

br. Rudolf Bartal OCD