ROZPIS BOHOSLUŽIEB

06. - 12. Júla 2020

Farský kostol SOBRANCE
Pondelok                           18:00
Utorok                                18:30
Streda                                 18:30
Štvrtok                               07:00
Piatok                                 18:00

Sobota                                18:00
Nedeľa                  07:30 a 09:30
Kaplnka KÚPELE
Pondelok                          16:00
Štvrtok                              16:00
Piatok                                16:00
Sobota    
                           16:00
Nedeľa                              10:45
Filiálka OSTROV
Utorok                               17:30
Streda         
                       17:30
Sobota                               17:30
Nedeľa                              08:00
 
KOMPLETNÉ OZNAMY

 

 Milovaní bratia a sestry,

v sobotu, 5. apríla Aliancia za rodinu, ktorá je iniciatívou viac ako 80 prorodinných organizácii, začala zbierať podpisy pod petíciu prezidentovi na vypísanie referenda o ochrane rodiny. V piatok, 11. apríla sa Konferencia biskupov Slovenska obrátila s výzvou na všetkých veriacich a ľudí dobrej vôle, aby sme podporili tak petíciu, ako aj samotné referendum. K tomu nás vyzval aj náš diecézny biskup na Zelený štvrtok v katedrále. Na Nedeľu Božieho milosrdenstva, keď budú v Ríme svätorečení blahoslavený Ján XXIII. a blahoslavený Ján Pavol II., ktorý bol veľkým šíriteľom kultúry života, začneme zbierať podpisy aj v našej farnosti. Budete mať na to príležitosť hneď tu, pred kostolom. Okrem toho Vás prosím, aby ste sa sami aktívne zapojili do zberu: vypýtajte si od dobrovoľníka petičný hárok, oslovte ľudí vo svojom okolí, ktorí tu nie sú s nami, vysvetlite im, o čo ide a požiadajte ich o podporu petície.

Drahí bratia a sestry, svojim podpisom na petičnom hárku dajme najavo naše presvedčenie, že podpora rodiny a manželstva má byť stredobodom verejného života. Odkážme takto svojim deťom, že manželstvo tvorené mužom a ženou - a predovšetkým rodina, ako miesto stabilného a láskyplného zázemia pre výchovu nových generácií - sú pre nás veľmi dôležité. Spoločne sa modlime za toto dielo, aby na jeho konci bolo viac ľudí, ktorí objavia krásu manželstva a rodiny a najmä, aby bolo viac tých, ktorí napriek rozličným osobným skúsenostiam budú mať odvahu žiť podľa týchto ideálov.

Referendum nie je pre nás cieľom, ale prostriedkom. Zápasíme za dobrú vec, preto máme veľkú nádej, že na tomto diele spočinie Božie požehnanie. Nech nám táto občianska iniciatíva pomôže stať sa viac citlivými na tieto hodnoty a inšpiruje nás ku konkrétnej pomoci manželstvám a rodinám v núdzi.

_________________________________________________________________________________

! ! ! Pokyny k podpisovaniu petície ! ! !

petičné hárky vypĺňajte ČITATEĽNE
nepodpisujte sa za iné osoby

petícia sa dá podpísať len osobne
petíciu môže podpísať len OBČAN Slovenskej republiky
petíciu môžu podpísať aj osoby mladšie ako 18 rokov, preferujeme však aby bol starší ako 15 rokov (tj. aby mali OP)
kolónku s adresou vyplňujte celým slovom ULICE a čísla domu a rovnako aj OBCE (nesmú sa používať skratky typu KE, BA, ZA, PP) obce sa nesmú ani skracovať bodkou - JE TO NAJČASTEJŠIA CHYBA a neplatný podpis
rovnako aj dátum narodenia musí byť uvedený celý, tj. DEŇ, MESIAC a ROK narodenia /nestačí napr. 3.6.78/
hárky prosím nečíslujte, budú sa číslovať centrálne po zaslaní.

_________________________________________________________________________________

Ideológia rodovej rovnosti

Inštrukcie

Petičný hárok

Viac info na www.alianciazarodinu.sk