ŽIVÉ VYSIELANIEkaždú Nedeľu o 09:30 hod

ROZPIS BOHOSLUŽIEB

28.09. - 4. Októbra 2020

Farský kostol SOBRANCE
Pondelok                           17:30
Utorok                                18:00
Streda                                 18:00
Štvrtok                  08:30 a 17:30
Piatok                    07:00 a 18:00

Sobota                                18:00
Nedeľa                  07:30 a 09:30
Kaplnka KÚPELE
Pondelok                          16:00
Utorok                               16:00
Streda                                16:00
Piatok                                15:45
Sobota                               15:45
Nedeľa                              10:45
Filiálka OSTROV
Utorok                               17:00
Piatok                                16:30
Sobota                               16:30
Nedeľa                              08:00
 
KOMPLETNÉ OZNAMY

 

 

1. Slečna je PEKNÁ.Každá dievčina v uvedenom veku je svojím spôsobom fyzicky pekná. Fenomén krásy zvyšovalo dôstojné vystupovanie v spoločnosti a na verejnosti nielen medzi rovesníkmi, ale aj medzi skôr narodenými. Bola múdra, rozvážna. V danom prípade jej telesnú krásu zvyšovala duševná krása, ktorá bola všeobecne vnímaná ako dôležitejšia. Akosi neplatil výrok: "Hlúpou byť pekná žena nemôže, bo k úspechu jej aj hlúposť pomôže," ako to nechal Shakespeare vysloviť jednému z hlavných predstaviteľov divadelnej hry Othello.

2. Slečna je bohatá, má veľa PEŇAZÍ.do tohto pojmu sa zaraďovalo aj jej vzdelanie. Ak absolventka strednej školy bola k tomu zamestnaná, zvyšovalo sa jej hodnotenie; v živote sa nestratí, uživí sa aj sama. Najmä babičky rady šírili, čo všetko si jej vnučka z našetreného platu kúpila, šaty, obuv, rôzne doplnky, kozmetiku, darčeky pre súrodencov, vybavenie do domácnosti a pod. Bol to znak cieľavedomej hospodárnosti. Rovnako sa bude správať aj v manželstve. Ak sa tak nesprávala, klesalo jej hodnotenie.

3. Dievčina bola PRACOVITÁ, najmä krstné mamy zvykli vyzdvihovať túto vlastnosť. Hovorili "robota jej horí pod rukami" alebo "to dievča len čo príde z práce, hneď sa chytá roboty, pomáha mame, podaromnici neobsedí" a pod. Nekonečné plané debaty, rôzne vysedávanie, mlátenie "prázdnej slamy", boli mínusom.

4. Bola POBOŽNÁ, chodila do kostola. Vtedy sa vnímalo tak, že dodržiavanie náboženských princípov vedie k morálnemu životu. Ak partner mal podobné vlastnosti, bude mu aj POSLUŠNÁ. Aj sv. Pavol v jednom zo svojich listov zdôraznil, že žena má byť poslušná voči svojmu manželovi.

5. Je PANNA. Doposiaľ žila zdržanlivo, aj naďalej sa bude tak správať. Bude verná, bude upevňovať jednotu rodiny a trvanlivosť manželstva.

Dovtedy partnerský zväzok ženy a muža v manželstve bol trvalý, aj keď svetskými zákonmi bol legalizovaný rozvod, k takýmto prípadom dochádzalo len veľmi zriedkavo. Preto aj rozhodovanie o výbere partnerky, či partnera bolo opatrné, zdržanlivé, váhavé a zdĺhavé. Rovnaké prednosti totiž partnerka vyžadovala aj od budúceho celoživotného partnera, svojho manžela.

Dnes sa vyskytuje obdoba "reklamy Päť P" v podobe "Tri B". Dievčina má: 1. BYT, 2. je BOHATÁ, 3. má BABIČKU, ktorá sa postará o domácnosť a výchovu detí. Každá doba má iné hodnotenia, aj keď nemusia byť správne. Uvidíme, čo prinesie čas.