ŽIVÉ VYSIELANIEPodľa programu v oznamoch.

1. Čítať pri bohoslužbe slovo Božie je výkon tvojho laického kňazstva. Preto k nemu pristupuj s veľkou zodpovednosťou a pokorou a raduj sa, že smieš slúžiť ako lektor. Lektorská služba prehlbuje tvoj duchovný život.

2. Čomu človek nerozumie, to tiež nemôže správne prečítať. Preto sa musíš dôkladne pripraviť. Snaž sa pochopiť myšlienkový obsah a bez obáv sa poraď o tom, čo si dobre nepochopil.

3. Sotva sa ti podarí chytiť tón a polohu hlasu, pauzy, prízvuky a melódiu viet až pri samotnom čítaní. Preto si lekciu prečítaj vopred. Urobíš dobre, ak si môžeš k tomu prizvať i nejakého poslucháča.

 

4. Čo prečítaš, musíš mať jasne rozčlenené.  Poslucháč nevníma jednotlivé slová, ale ucelené predstavy. Rozdeľ si vopred text na odstavce, myšlienkové operácie.

5. Položiť správny prízvuk nie je vecou náhody, ale pochopenia. Veta je utvorená tak, že vyhrocuje myšlienku do jedného hlavného slova. Tieto hlavné slová vo vetách si dobre zapamätaj.

6. Pri čítaní zachovávaj melódiu reči. Tá spolu s prízvukom a striedaním tempa dáva vetám život, farbu a znelosť. Nezamieňaj melódiu reči za „nábožné“ pospevovanie.

7. Čiarka za slovom neznamená vždy pauzu, ani sa pred ňou vždy nedvíha hlas. Rozlišuj, kedy je potrebné ju  brať vážne, a kedy ju „nečítať“. Pri písaní sa riadime pravopisnými pravidlami o čiarkach. Pri čítaní sa riadime myšlienkovým spádom a prirodzeným tokom hovorenej reči.

8. Ak chceš čítať tak, ako sa naozaj hovorí, nechaj sa znamienkami ako dvojbodka a úvodzovky myšlienkovo viesť, nie zvukovo spútavať.

9. Hlas znie najlepšie, keď čítaš vo svojej prirodzenej polohe: preto ho neprepínaj, začni hlbšou polohou a tou tiež skonči. Nesnaž sa o „nábožný“ pátos, hovor prirodzene.

10. Nečítaj uponáhľane: vyslovuj zreteľne, - rob primerané pauzy, - dýchaj pokojne. Dopraj ľuďom, nech stačia sledovať Božie posolstvo, myšlienku za myšlienkou.

11. Než začneš čítať, a potom pred každým novým odstavcom sa pozri na ľudí. Nadviažeš spojenie a zvážiš účinok slová. Nečítaš pre seba, ale čítaš ľuďom, hovoríš k ním, a oko – je do duše okno.

12. Ľudia nepočúvajú iba ušami, ale i očami. Preto i tvoj vzhľad, oblečenie postoj a pohyby patria k tvojej službe. Choď pokojne, stoj pevne na obidvoch nohách, zaobchádzaj s lektorskou knihou úctivo.

13. Miluj čistotu a správnosť materčiny. Lektor v kostole je tiež mimovoľne učiteľom ľudí, ako sa má správne hovoriť. Dávaj si pozor na nárečie a slangové návyky.

14. S mikrofónom musíš zaobchádzať opatrne a jemne. Nauč sa, ako s ním manipulovať a ako do neho hovoriť.
Čítaj vo vzdialenosti 20 cm od mikrofónu, neschovávaj sa za ním.

(z knihy Patnáct pravidel pro lektory, autor Ladislav Simajchl)

A v tom ti, milý lektor, pomáhaj sám Boh. Amen.