ROZPIS BOHOSLUŽIEB

22. - 28. Apríl 2019

Farský kostol SOBRANCE
Pondelok              07:30 a 09:30
Utorok                                18:00
Streda                                 18:00
Štvrtok                               07:00
Piatok                                 18:30

Sobota                                18:00
Nedeľa                  07:30 a 09:30
Kaplnka KÚPELE
Pondelok                          10:45
Streda                                16:00
Piatok                                16:00
Sobota                               16:00
Nedeľa                              10:45
Filiálka OSTROV
Pondelok                           08:00
Streda                                17:00
Piatok                                17:00
Nedeľa                              08:00
 
KOMPLETNÉ OZNAMY