ŽIVÉ VYSIELANIEPodľa programu v oznamoch.

 
 

Registrácia

Konferencia biskupov Slovenska v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou a Maltézskou pomocou Slovensko spustila registráciu, prostredníctvom ktorej budú charitní pracovníci koordinovať ubytovacie kapacity pre utečencov z Ukrajiny. Registrácia je k dispozícii na TOMTO MIESTE. (www.tkkbs.sk/registraciaubytovania).


Ak máte možnosť poskytnúť ubytovanie utečencom, dajte nám o nej vedieť, aby sme pomoc mohli koordinovať. Vaše registrácie bude centrálne spracovávať sekretariát Slovenskej katolíckej charity (SKCH) v spolupráci s Maltézskou pomocou Slovensko. Ich pracovníci vás budú kontaktovať. Vopred vám ďakujeme za váš čas a ochotu pomôcť našim bratom a sestrám v núdzi.

Slovenská katolícka charita

SKCH vyhlásila celoslovenskú zbierku Pomôžme ľuďom na Ukrajine!


Prostriedky zo zbierky použije na akútnu pomoc ľuďom v oblasti konfliktu, stravu, ubytovanie a zabezpečenie základných potrieb. Slovenská charita pri realizácii pomoci na mieste spolupracuje aj s ukrajinskou charitou a lokálnou Caritas Donetsk.


Do zbierky môžete prispieť online na stránke charita.darujme.sk/ukrajina alebo prevodom na číslo účtu zbierky SK93 1100 0000 0029 4546 3097, variabilný symbol 380.


Môžete prispievať aj do označenej pokladničky vo farskom kostole sv. Vavrinca. Výnos z pokladničky bude venovaný riaditeľovi Charity na Ukrajine pátrovi Zharkovskému.


Humanitárna zbierka

Kto by chcel podporiť humanitárnu zbierku (detské plienky, sunar, deky, uteráky, voľno predajné lieky, vata, či vatové utierky a pod. nenoste oblečenie) môže priniesť od pondelka 28.2. vždy hodinu pred sv. omšou, alebo po sv. omši do učebne na fare.
Kontaktný telefón: 0940 088 500.