ROZPIS BOHOSLUŽIEB

20. - 26. Máj 2019

Farský kostol SOBRANCE
Pondelok                           18:00
Utorok                                18:00
Streda                                 18:00
Štvrtok                               07:00
Piatok                                 18:30

Sobota                   09:00 a 18:00
Nedeľa                  07:30 a 09:30
Kaplnka KÚPELE
Pondelok                          16:00
Streda                                16:00
Piatok                                16:00
Sobota                               16:00
Nedeľa                              10:45
Filiálka OSTROV
Utorok                               17:00
Piatok                                17:00
Nedeľa                              08:00
 
KOMPLETNÉ OZNAMY